АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В МАКЕДОНИЯ

Разловското българско въстание от май 1876 г.

Преди близо 110 години в Кюстендил излиза една малка книжка, посветена на Разловското въстание. Книжката е озаглавена „Тридесет години назад. Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г.”. Нейният автор е участникът във въстанието Коте Попстоянов, син на войводата поп Стоян Разловски.
Много пъти съм си мислил, че след Захари Стоянов, Димитър Страшимиров и Стоян Заимов, като че ли няма какво още да се каже за Априлското въстание. Но като разгърнете и спомените на Коте Попстоянов, пред Вас ще се разгърне епичната битка на народа ни от април 1876 г., като се мине през подготвителния й период, започнал още със Старозагорското въстание от 1875 г. и минал през Гюргевския комитет и Солунския революционен център.

продължава>

 

ВЪЛШЕБСТВОТО НА ЧИПРОВСКИТЕ КИЛИМИ

Векове наред в градчето Чипровци, наричано някога  цветето на България, се тъкат неповторимите по своята хубост чипровски килими. Килимарството е не само занаят, но и съдба на чипровчани. Килимите съпровождат човека от люлката до гроба. Децата израстват с песента на тупицата (уред за набиване на преждата при тъкане). Момиченцата от малки са край стана на своите майки. На 6 – 10-годишна възраст те изтъкават първите си фигурки по килима. Килимите са сватбен дар, който получават младите за новия си дом от свекървата, те са и част от чеиза на невястата, с малки килимчета се дарявят сватбарите. Чипровчанката тъче килими за украса на дома или за да изпроводи с тях мъжете от своя род на гурбет. Килимите са сред даровете в черкви и манастири, за да се измоли Божията благодат за дома и челядта. Изработвайки килими за продан, тя изхранва своето семейство. Килим се поставя и в ковчега на мъртвите, за да ги съпроводи на оня свят.

продължава>

 

ИВАН МИХАЙЛОВ И ТРЕТИЯТ РАЙХ

Иван Михайлов и съпругата му Менча Кърничева напускат окупираната Варшава през февруари 1940 г., съпровождани от тогавашният български търговски съвет­ник във Варшава Крум Цоков. През следващата година семейството на революционера пребивава в Германия и Унгария. Документите и сведенията за това време са оскъдни. Съвсем кратки са мемоарните бележки на Кр. Цоков, които бяха публикувани във в. „Македония”. След обявяването на независимата Хърватска държава през 1941 г. до края на Втората световна война Ив. Михайлов и съпругата му са лични гости на хърватския държавник и политически деец, поглавника на усташите д-р Анте Павелич. Този период е изключително добре документиран, тъй като хърватските и българските архивисти издадоха четири документални тома. (N. Kisic Kolanovic, Prijatelstvo po mjeri ratnog vremena 1941–1945, Zagreb, Hrvatski drzavni arhiv, 2003, s. 331; Poslanstvo NDH u Sofiji. Diplomatski izvjestaji 1941–1945. Priredila N. Kisic Kolanovic, Svezak 1-2, Zagreb, Hrvatski drzavni arhiv, 2003, s. 782-742; България и Независимата хърватска държава (1941–1944). Дипломатически документи. Съст. М. Тодоракова. С., 2004. Вж. и M. Ristovic, Ivan – Vanco Mihailov izmedu nezavisne drzave Hrvatske I Bulgarske (1941–1944), Istorija 20 veka, Br. 1–2, Beograd, 1986, s. 139–153.)
В началото на септември 1944 г. с благословията на Адолф Хитлер Третият райх възлага на Ив. Михайлов да застане начело на независима Македонска държава по подобие на Хърватската, но той след среща със съратниците си в Скопие отказва.

продължава>

 

СТЕФАН СТАМБОЛОВ И МАКЕДОНИЯ

Двама български министър-председатели – Стефан Стамболов и Александър Стамболийски, бяха убити по най-жесток начин от македонци. С какво тези държавници и политици бяха разгневили буйните и трудно управляеми наши сънародници от югозападните български краища? Искам да направя една предварителна декларация, че в понятието „македонци” влагам само точно определен условен смисъл, т.е. българи, родени в Македония. По отношение на Стамболийски този въпрос съм го разглеждал и друг път и може да разгърнете страниците на сайта „Сите българи заедно” и книгата „БЗНС, Ал. Стамболийски и ВМРО” и ще си припомните. Но с какво именно „диктаторът” Стамболов ги беше разгневил, за да се разправят с него по най-жесток начин и това убийство да постави началото на черната българска хроника на убитите министър-председатели?

продължава>

 

ПОП АНГЕЛ ЧОЛАКОВ СТАВА ЖЕРТВА НА ПЪРВОТО ПОЛИТИЧЕСКО УБИЙСТВО В СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

През 1886 г. цяла България е разтърсена от едно политическо убийство, жертва на която става големият родолюбец свещеник Ангел Чолаков. Но кой е поп Ангел Чолаков и как се е стигнало до убийството на свещеник в свободна България? Документални сведения за детските и по-ранните младежки години на поп Ангел няма. Известен е само фактът, че е единствен син на новаковския първенец и родолюбец Тодю Чолака. Баща му е получил това прозвище, което става фамилно име на целия род, заради отсечените му пръсти на едната ръка в неравна схватка с турците. Човек с буен и непокорен нрав, той е един от помагачите на легендарния хайдутин Ангел войвода. Тайните посещения на хайдутите на Ангел войвода са били улеснени от разположението на къщата на Таню Чолака с двете му воденици. Те са се намирали в самия край на село Новаково. Само едно дере с тясна поляна, на което е било селското гробище с параклиса „Св. Архангел” ги е отделяло от гъстата гора - убежище на хайдутите. В Новаково се е разказвала легендата за облога между Таню Чолака и Ангел войвода: кой от двамата е по-точен стрелец? Върху надгробен паметник поставили свещи, по които двамата стреляли. Облогът завършил без победител, защото с по един изстрел свещите са били съборени и от Таню Чолака, и от легендарния войвода. В такава обстановка е израстнал роденият през 1851 г. Ангел.

продължава>