КОЙ КАКВОТО ПРАВИ, ЗА СЕБЕ СИ ГО ПРАВИ

Руският патриарх Кирил си отиде намусен и сърдит след посещението си у нас, защото не сме признали ЕДИНСТВЕНО НА РУСИЯ ЗАСЛУГАТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!!?!?

И че българския народ не е показал масово русофилско опиянение, преклонение и подчинение спрямо руския патриарх и самата Русия по повод 140 годишнината от Руско -турската война 1877 - 1878 година.

В същото време една сюрия небългари - учени, по малко учени, къде съвсем неучени и разни напълно безграмотни гръмогласни руско пропагандатори почнаха да сипят какви ли не обвинения, обяснения и най- елементарни лъжи по повод достигналите вече до много българи ФАКТИ И ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ НА РУСКО ТУРСКАТА ВОЙНА И САН СТЕФАНСКИЯ ДОГОВОР, С КОЙТО Е СЛОЖЕН ОФИЦИАЛЕН КРАЙ НА ВОЙНАТА. 

продължава>

 

СИМЕОН РАДЕВ ЗА РУСКАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО БЪЛГАРИЯ

Темата за руската политика в творчеството на Симеон Радев е една от основните, а напоследък е и обект на задълбочени изследвания. Само разгърнете отново страниците на неговите „Строители на съвременна България“ и ще се убедите в тези ми думи. Това до най-голяма степен се отнася и до неговата публицистика.

Във вестниците „Вечерна поща“ и „Воля“, както и в списание „Художник“, на които е редактор излизат десетки статии-репортажи за положението в Русия по време на Първата руска революция, когато той командирован в Петербург и Москва. В тези своеобразни репортажи С. Радев отразява хода на две революции с международно значение – Първата руска (1905-1907) и Младотурската (1908).

продължава>

 

115 ГОДИНИ ОТ ГЕРОИЗМА НА СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ

Не веднъж нашите читатели са имали възможност да прочетат в сайта „Сите българи заедно“ материали за участието на българските анархисти в македоно-одринското революционно движение.

Може би най-познатите изследвания за тяхната дейност е двутомната история „Освободителните борби на Македония“ от Христо Силянов, както и спомените на Павел Шатев, Михаил Герджиков, Петър Манджуков и Георги Хаджиев.

продължава>

 

ДЪЛГОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА ДИМИТЪР ТАЛЕВ В РОДНИЯ КРАЙ И РОДНАТА КЪЩА

На Великден 1941 г. Македония се завърна към общото българско Отечество след почти три десетилетия робия на сърби и гърци. Много македонски българи, напуснали родния край и дом след втората национална катастрофа се завърнаха по родните си места, за да усетят топлината на родното слънце и огнище. Сред тях беше и големият наш писател и публицист Димитър Талев. В поредица от статии, разкази и спомени той не крие радостта си от освобождението на Македония. Той живее със детските си спомени за дома, за семейството, за другарите и за училището, а на страниците на книгата му за Прилеп оживяват образите на скъпите за нас книжовници, революционери и духовници.

продължава>

 

ЗАПИСКИТЕ НА ПЬОТЪР ШУВАЛОВ ЗА УЧАСТИЕТО МУ В БЕРЛИНСКИЯ КОНГРЕС

По случай 140 годишнината от Руско-турската война и освобождението на България, когато чествувахме и възстановяването на Българската държава в печата и в средствата за масово осведомяване бяха изнесени не само нови факти, но и се припомниха стари и позабравени теории.

Главните герои в тези нови и не до там нови истории, които продължават да се тиражират около годишнините от освобождението на България и около Санстефанския и Берлинския договори са руският император Александър II и графът генерал Николай П. Игнатиев.

продължава>