ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ПАРТИЯ ГЕРБ НЕ РАЗВИВАТ, А УМИШЛЕНО СЪСИПВАТ БЪЛГАРИЯ

Премиерът Бойко Борисов рече:
„Развиваме икономиката си, докато по света се говори за война”./Труд, 26.09.2017 година.
Замислих се и мислено се разходих из трите мандата на днешния премиер.
Съгласно световната практика, за да се развива икономиката на дадена държава са необходими няколко ВСЕИЗВЕСТНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1.Ниски данъци.

2.Ограничаване на правителствените разходи.

3.Минимални регулации върху частната инициатива.

продължава>

 

90 ГОДИНИ ОТ САМОЖЕРТВАТА НА ИПОКРАТ РАЗВИГОРОВ И ИЛИЯ ЛИЛИНКОВ И УБИЙСТВОТО НА ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВИЧ

Тия дни, на 6 октомври, се навършиха 90 години от атентата срещу сръбския генерал Ковачевич. С неговото убийство бе премахнат един от най-големите сръбски сатрапи във Вардарска Македония. Той беше поредната наказателна акция на ВМРО, ръководена лично от водачът на Организацията Иван Михайлов. Имената на терористите на ВМРО, наказали ген. Ковачевич се нареждат в българския пантеон на безсмъртните, редом до имената на Кирил Григоров, Иван Момчилов, Менча Кърничева, Димитър Стефанов, Йордан Цицонков, Мара Бунева, Мирчо Кикиритков и Владо Черноземски. 

продължава>

 

АВТЕНТИЧНИ СВЕДЕНИЯ ЗА НАЙ-РАННИТЕ ГОДИНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ

Малко познат, даже почти неизвестен е най-ранния период от живота, педагогическата и революционната дейност на най-видният български революционер след Берлинския конгрес Тодор Александров.

Първоначално Тодор Александров учи в училищата в родния си град Щип и в Радовиш, а от 1895 г. се прехвърля в Българското мъжко III класно и педагогическо училище в Скопие, което завършва с отличие. Директор на училището е един от най-забележителните български революционери и теоретик на Вътрешната организация Христо Матов, който е негов кръстник при постъпването му във ВМОРО. При полагането на клетвата Т. Александров държи една пламенна реч пред кръстника си и пред съучениците си. Хр. Матов го определя след завършване на училището за учител в Кочани, който беше силно пострадал след разкритията през Винишката афера.

продължава>

 

БОЛГРАДСКАТА БЪЛГАРСКА ГИМНАЗИЯ В СПОМЕНИТЕ НА ВЛАДИМИР ДЯКОВИЧ

Една от характерните черти на Българското възраждане е умелото съчетаване на културно-просветните и църковните борби с революционните. Ако българските манастири с килийните си училища и с книжовните школи, които са продължение на тези създадени преди робството се грижат за просветата на българите през дългите векове на турското и фанариотското робство, тази дейност за светското вече образование е продължена от създадените през XIX век български гимназии.

продължава>

 

150 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ

Тия дни, на 9 октомври ще отбележим 150 годишнината от смъртта на патриарха на българската национална революция Георги С. Раковски (1821, Котел – 9 октомври 1967, Букурещ). Досега в сайта „Сите българи заедно“ нашите читатели имаха възможност да се запознаят с няколко материала за него – за началото на революционната му дейност като участник в „Македонската дружина“ и за отношението му към преселението на българите от Видинско в Русия през 1861 г. Българската историография има сериозни постижения в проучването на живота, дейността и творчеството на Г. С. Раковски, но сред изследователите на неговото дело трябва да откроим преди всичко направеното от Захарий Стоянов, акад. Михаил Арнаудов, Никола Трайков и проф. Веселин Трайков.

продължава>