ЕФРЕМ КАРАНОВ И ВЛАДИМИР КАРАМАНОВ РАЗКАЗВАТ ЗА ПОДВИЗИТЕ НА РУМЯНА ВОЙВОДА

Около животът на жените хайдушки войводи винаги са се носели легенди. И до днес народът ни пее едни от най-хубавите си песни за тях. Техните подвизи са вдъхновение и пример за революционерите от Македония и Тракия. На тях са посветени едни от най-хубавите книги, а не рядко са героини и в игралното кино.  Такъв е и случаят с една от най-прочутите български войводки - Румяна войвода, животът на която е вдъхновил и нашето кино, което сега ни изненада и с филм за нея. 

продължава>

 

Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ С АРГУМЕНТИТЕ НА НАУКАТА ГРОМИ ТЕОРИИТЕ НА ХЕРМАН ВЕНДЕЛ И АПЕТИТИТЕ НА СЪРБИЯ КЪМ МАКЕДОНИЯ

Не веднъж в сайта „Сите българи заедно“ сме публикували статии на историка д-р Ганчо Ценов. Това, което може да се каже, както за тях така и за неговите книги е, че те са изградени върху постиженията на българската и чуждестранната историческа наука. Въпреки, че той не е допуснат до българските академични среди от ревниви наши историци, отнасящи се често пъти с присмех към неговите изследвания и твърдения, много от тях напоследък се потвърждават от най-новите археологически и архивни открития. Дори неговите хипотези в сегашно време не рядко са база за редица трудове. Д-р Г. Ценов в своите изследвания си служи с малко известни във времето когато твори извори, сред които на първо място са античните и ранносредновековните автори.

продължава>

 

ПОЛИТИЧЕСКАТА ИЗПОВЕД НА ТОДОР ЖИВКОВ

Малко преди да почине Тодор Живков, един от най-дългогодишните български политически и държавни дейци, публикува своите мемоари. Въпреки че те излязоха в голям тираж и в две различни издания, днес вече не могат да се намерят по книжарниците. Макар, че те са прекалено субективни и недостатъчно пълни, нещо характерно за този вид литература, те дават отговори на редица важни въпроси от близкото ни минало. Същото може да се каже и за излезлите значителни на брой спомени на съвременници и съратници и изследвания за него. Може би пълната истина за този български политик и държавник ще излезе на бял свят след като се издирят и публикуват и документите за него, съхранявани в архивите.

продължава>

 

150 ГОДИНИ ОТ НАПИСВАНЕТО НА „ОПИСАНИЕТО БИТЪТ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРЕ“ ОТ СТЕФАН ВЕРКОВИЧ

В продължение на повече от век и половина за хърватския етнограф и археолог Стефан Илич Веркович (5 март 1821, с. Угляра, Босна – 30 декември 1893, София) е натрупана толкова огромна литература, което се нуждае от допълнително и сериозно изследване, за което тук мястото няма да ни стигне. Публикуването на неговите „Народне песме македонских бугара“ излизат през 1860 г., т.е. с една година по-рано от „Българските народни песни“ на братя Миладонови. След десетилетното му пребиваване сред македонските българи, той издава още няколко значителни изследвания, които не остават незабелязани от научните среди далеч зад границите на България и Балканския полуостров. Веднага след отпечатването на неговата „Веда словена“ в Русия мненията сред учените се разделят, като надделяват тези, които я обявяват за мистификация, а Ст. Веркович за жертва на тази мистификация. Книгата и до ден днешен е сред една от най-коментираните, като най-сериозен е трудът върху нея на акад. Михаил Арнаудов. 

продължава>

 

ИСТОРИЯ НА РУМЪНСКИЯ ШАНТАЖ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

С този материал продължаваме да оповестяваме малко известни документи около участието на България в Първата световна война. Въпреки, че разполагаме със спомените и документите на двамата български пълномощни министри в Букурещ д-р Георги Калинков и Симеон Радев, както и двата тома с дипломатически документи по участието на страната ни в тази война за прогонването на румънските и руските окупатори и агресори от Добруджа публикуването на всички документални свидетелства за нея са важен принос за нейното изучаване.

И днес често пъти се чуват официални румънски гласове с все нови и нови претенции към земите ни, без да има официален и достоен български отговор на тях.

продължава>