115 ГОДИНИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ КОНГРЕСИ В СОЛУН, СМИЛЕВО И ПЕТРОВА НИВА

Преди 115 години въстана народът ни от Македония и Тракия, подпомогнат от българите от освободените части на Отечеството, както и на тези живеещи близо или далеч в чужбина. Макар и познати на протоколите от трите конгреса – Солунският, Смилевският и този на Петрова нива решават вдигането на Илинденско-Преображенското въстание нашите читатели ще имат възможност отново да се запознаят с техните текстове. Ние разполагаме с техните текстове благодарение на проф. Любомир Милетич, костурският войвода Васил Чекаларов и одринския войвода Христо Караманджуков, които най-добре за пръв път са анализирани от историка на революционните борби на българите от Македония и Одринско Христо Силянов в неговия двутомен труд „Освободителните борби на Македония“ (1933 и 1943). 

продължава>

 

ДВЕТЕ ГОЛЕМИ БЪЛГАРСКИ ВЪСТАНИЯ В ПИЯНЕЦ ПРЕЗ 1876 И 1878 Г.

За Пиянец - този хилядолетен български край са писали краеведи, историци, етнографи, фолклористи, филолози, както и други изследователи. Не бива да изпускаме съчиненията на Васил Кънчов, акад. Йордан Иванов и Христо Силянов, както и статистиките на акад. Димитър Мишев.

Но може би една от най-хубавите книги за Пиянец, която е и определено постижение за българското краеведение е изследването на академик Юрдан Захариев (Пиянец. Земя и население. В Сборник за народни умотворения, т. 45, 1949 г., 423 с.)

Сега ще имате възможност да се запознаете с малкоизвестни статии за революционните борби на българите от тоя край, които са излезли изпод перото на Юрдан Анастасов и Владимир Караманов. И двамата са известни като изследователи на революционните борби на македнските българи и имат огромни и изключително ценни архиви, които се пазят в системата на българските държавни архиви.

продължава>

 

ЕДИН МАЛКОПОЗНАТ ТРУД НА КРЪСТЮ МИСИРКОВ ЗА БЪЛГАРО-СРЪБСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ И ЗА СРЪБСКИТЕ АПЕТИТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В МАКЕДОНИЯ И МОРАВСКО

Досега не веднъж сме занимавали нашите читатели с личността и делото на Кръстю Мисирков. Сега ви предлагам да се запознаете с една малко позабравена негова студия „Бележки по южнославянска филология и история (Към въпроса за пограничната линия между българския и сърбо-хърватски езици и народи).“ Тя е печатана в началото на 1907 г. на страниците на един от печатните органи на ВМОРО „Македоно-одрински преглед“, издаван и редактиран от деец на организацията Никола Наумов, автор на Мемоара на ВМОРО от 1904 г. Студията е печатана в пет броя на списанието, но без да бъде завършена, тъй като то прекъсва своето издаване.

продължава>

 

ЕДНА НЕИЗВЕСТНА КРАТКА ИСТОРИЯ НА БОРБАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Архивът на Симеон Радев продължава да крие още изненади. Сега ще имате възможност да се срещнете с една от тях.

Това е една кратка история на борбата на македонските българи за освобождение. Тя обхваща периода от Руско-турската война (1877-1878) и продължава до края на Първата световна война. Макар и накратко са проследени борбите на нашия народ през този период. Най-голямо място е отделено на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., като авторът го е онагледил с доста прецизни таблици. За него борбата на свободните българи и тези от Македония и Одринско е обща – българска борба за освобождение и обединение. Това той подчертава нееднократно в своето кратко и аргументирано изложение.

продължава>

 

МАЛКОИЗВЕСТНИ СТРАНИЦИ ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОТ П. К. ЯВОРОВ

(115 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА РЕВОЛЮЦИОНЕРА)

На 4 май нашият народ ще отбележи годишнината от героичната смърт на един от своите велики синове. Гоце Делчев (4 февруари 1872, Кукуш – 4 май 1903, Баница, Серско) загива в бой с турския аскер при село Баница, Серско. Няма да приповтарям известните данни за живота и дейноста му, тъй като с тях може да се запознаете по-подробно в сайта «Сите българи заедно». През отминалите 115  години за Гоце е писано многократно от учени, писатели и поети. Неговият образ е пресътворен и в игралното и документалното кино. Публикуван е и огромния му архив в три обемисти тома. Въпреки това ние ще останем негови длъжници.

продължава>