115 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА БЕЛЕЖИТИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР ПИТО ГУЛИ

За бележития македонски революционер Пито Гули е писано и ще се пише и за в бъдеще, още повече че той е един от героите на Илинденско-Преображенското въстание. Неговото име е неразривно свързано както с обявяването на Крушовската република, така и с нейната кървава защита, една от най-скъпите жертви на която е войводата Пито Гули (1865, Крушево – 12 август 1903, Крушево). Участието му в революционните борби започва години преди създаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) още през 1885 г. като четник в четата на Адам Калмиков.

продължава>

 

КАК УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОЛУНСКАТА БЪЛГАРСКА ГИМНАЗИЯ ПРАЗНУВАТ ПРЕЗ 1885 Г. ПРАЗНИКА НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

След дни нашият народ отново ще чества живота, делото и паметта на светите братя Кирил и Методий. Денят 24 (11) май вече повече от два века обединява всички българи, независимо от това къде живеят. Може би очаквате за пореден път да ви се припомнят фактите за техния живот и дело от така познатите на всички ни техни жития. Все още има архиви и библиотеки, които крият писмени паметници за тяхната богата просветителска и книжовна дейност, както и такива в защита на тяхното дело. Направеното до сега е толкова огромно и необхватно и съм сигурен, че и бъдещето ще ни донесе рано или късно нови изненади, които да документират направеното от българските просветители.

продължава>

 

ДОКЛАДИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР А. САВИНСКИ ЗА РУСКАТА ПОЛИТИКА СПРЯМО БЪЛГАРИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Досега рядко сме имали възможност да публикуваме оригинални руски документи за агресивната политика на Русия спрямо България. До голяма степен това се дължи и на затрудненията в достъпа до руските архиви на Министерство на външните работи и на Азиатския департамент. Нашата историческа наука е разполагала само с официалните руски публикации, оповестявани след Октомврийската революция и предимно с наши домашни документални извори. Сега ще имате възможност да се запознаете с оригинални руски извори за руската политика към страната ни в навечерието на включването на България в Първата световна война, както и в първите месеци след включването й във войната.

продължава>

 

ДИМИТЪР ТАЛЕВ ЗА П. К. ЯВОРОВ

Наскоро нашият народ ще отбележи 140 годишнината от рождението на големият български поет и революционер П. К. Яворов. Макар че неговото творчество е познато и обичано, но все още има неща около неговия живот, революционна дейност и творчество, които не са достатъчно познати и трябва тепърва да се откриват.

Огромна е и литературата за Яворов. Но като че ли написаното за него от македонските българи, както и от тези отвъд океана е с изключителна стойност. Огромен брой са и написаните, но напълно непознати материалите за Яворов на страниците на в. „Македонска трибуна“. С прискърбие трябва да отбележим, че неговото творчество и дейност най-малко са познати сред нашите сънародници във Вардарска и Егейска Македония. 

продължава>

 

МЛАДОТУРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ВМОРО (1908)

(ПО СЛУЧАЙ 110 ГОДИНИ ОТ НЕЙНОТО НАЧАЛО.)

Един от най-важните периоди от историята на националноосвободителните борби на българите в Македония и Одринско, за които съществува значителна по обем литература и въпреки това можем да кажем, че не е достатъчно добре проучен, е периодът от Младотурската революция през 1908 г. до избухването на Балканската война.

Скоро ще се навършат 110 години от началото на Младотурската революция, но едва ли някой в Турция ще я отбележи, тъй като там имат по-особено виждане за нея. Тя беше в същноста си един неуспешен опит Турция да се превърне в модерна европейска държава.

продължава>