ДИМИТЪР ТАЛЕВ И ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ

Десетки хиляди страници са изписани за героичните борби на народа ни през далечната 1903 г. Историци, писатели, поети и вестникари са ни оставили своето творчество за въстанието на илинденци и преображенци. И македонци и тракийци, заедно със събратята си мизийци и добруджанци се хвърлиха в огъня на борбата под ръководството на Вътрешната-македоно-одринска революционна организация. През 20-те и 30-те години на миналия век излизат от печат събраните от проф. Любомир Милетич и Иван Орманджиев спомени на участниците в това най-голямо българско въстание след Априлското (1876). В списание „Илюстрация Илинден“, сборниците „Илинден“ и Тракийски сборник започват да се публикуват също спомени, но и документи по Македонския и свързания с него Тракийски въпрос и борбите за тяхното разрешение.

продължава>

 

ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ КАТО ИДЕОЛОГ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН НАЦИОНАЛИЗЪМ

Като че ли през последните десетилетия си пробива път един нов клон в българската културология – Шишмановедението, което е видно от излезлите досега издания и от проведените научни конференции и дискусии. Интересът към творческото наследство на академик Иван Д. Шишманов (1862, Свищов – 1928, Осло, Норвегия) никога не е затихвал в продължение на 9-те десетилетия след неговата смърт. Публикуването на неговия дневник в две издания (през 2003 и 2015 г.), колкото и да е непълен и несистематично воден е една от възможностите да се докоснат изследователите и неговите почитатели до житейската и творческата биография на един от най-големите български учени, придобил световна известност още приживе. Второто издание на дневника беше допълнено и с професорското и дипломатическото досиета на видния учен и общественик. 

продължава>

 

ЕДИН МАЛКО ПОЗНАТ МЕМОАР НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ДО ВЕНЕЦИАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ 1922 Г.

В продължение на четири десетилетия от своето съществуване Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), преименувала се след 1918 г. на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) утвърждава практиката да се обръща към българското правителство, към Великите сили и международни конгреси и конференции с мемоари и изложения. Те макар и да не оказват сериозен ефект за разрешаването на Македонския въпрос все пак информират световната общественост за борбите, целите и задачите на тази българска революционна организация. Същевременно в тях по най-добрия начин се излагат и страданията на нашите сънародници, сменили турския поробител с нови поробители - сръбски и гръцки.

продължава>

 

ЙОРДАН ГЮРКОВ В СПОМЕНИТЕ НА ДИМИТЪР ТАЛЕВ

На 8 февруари се навършиха 87 години от убийството на една от най-видните личности във ВМРО - Йордан Гюрков. Убийството е извършено от терористи на сдушилите се бивши протогеровисти с дейци на ВМРО (обединена). Й. Гюрков е един от най-приближените и доверени хора на Иван Михайлов. Същевременно той е роден в града на революционерите Щип, откъдето произхождат Тодор Александров, Иван Михайлов, проф. Любомир Милетич, проф. Александър Балабанов, Владислав Ковачев и мн.др.
Йордан Гюрков роден на 13 октомври 1891 г. Първоначално учи в родния Щип, където последователно учителстват Даме Груев, Гоце Делчев и Тодор Александров, а през 1910 г. завършва Скопското българско педагогическо училище. По това време за втори път директор на училището е идеологът на ВМОРО Христо Матов. След дипломирането си Гюрков получава назначение за учител в него, където учителства до започването на Балканската война през 1912 г.

продължава>

 

НОВИ НЕИЗВЕСТНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РЕВОЛЮЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

Преди 66 години на 5 януари 1952 г., далеч от родината в италианския град Торино умира д-р Христо Татарчев, един от създателите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и първият председател на Организацията. Същевременно той е един от най-видните дейци на националноосвободителното движение на останалите под турско робство българи след Берлинския конгрес от 1878 г. и в продължение на три десетилетия той е сред ръководителите на революционните борби на българите от Македония и Одринско, както и участник във войните за национално освобождение и обединение.

продължава>