ВОЙВОДАТА ПЕТЪР ЮРУКОВ ОТ КАРЛОВО

ВОЙВОДАТА ИЗРАСЪЛ С ЛЕГЕНДИТЕ И С ПРИМЕРА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И КАТО НЕГО ДАЛ ЖИВОТА СИ ЗА ПОРОБЕНИТЕ БЪЛГАРИ

Цочо В. Билярски

Ако посетите Карлово и се спуснете от центъра му, от къщата на Апостола на българската свобода Васил Левски в посока към жп гарата, някъде по средата на това разстояние ще видите един белокаменен бюст на тиквешкия войвода Петър Юруков. Наскоро не съм бил в града на тези двама революционери, но колкото и пъти през предишните години да ми се случеше да мина оттам, това, което ми правеше впечатление, беше, че винаги бюстът на войводата е залят с черна блажна боя. Явно, че „благодарните” потомци, вероятно негови съграждани, по този начин изказват „преклонението” си към подвига на този бележит, а днес забравен българин. Но да не обобщавам за всички карловци, тъй като там има и хора, които знаят кой е Петър Юруков и тачат неговата памет и аз съм се срещал неведнъж с тях и сме разговаряли за него.
Тъй и тъй се връщам към спомените и впечатленията си, искам да споделя с вас и това, което съм видял и чул и в Тиквешията, и по-специално в Кавадарци и Неготино.

продължава>

 

КОЙ Е Д-Р НИКОЛА ГЕНАДИЕВ?

Животът и на тримата водачи на Народнолибералната (стамболовистка) партия завършва насилствено. Паметници и паметни плочи и до днес стоят по софийските улици и свидетелстват за тези жестоки убийства и досега забулени в някаква тайнственост. Ако животът и делото на създателя на партията Стефан Стамболов е всестранно проучен и документиран, то за този на неговите последователи Димитър Петков и д-р Никола Генадиев не може да се каже същото. За времето до 1944 г. са отпечатани биография на Д. Петков и няколко брошури с възпоменателни материали за д-р Н. Генадиев.

продължава>

 

НЕИЗВЕСТНИЯТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

(Алеко Константинов и Македония)

Когато става дума за Алеко и Македония, повечето от познавачите на творчеството му го свързваха с възклицанието на един от неговите герои за Солунската митница. И като че ли всичко свършваше дотук. За неговото участие в македонското движение почти нищо не беше известно. Пръв Пенчо Славейков писа, че „в архивата на Върховния макeдонски комитет в София има спазени, вярвам, оригиналите на два ценни документа, чийто автор е Алеко: Резюме от Минималните реформи за успокояване християнското население в Македония (изискан от руския дипломатически агент в София. Писан на руски език) и Отговор на писмото до председателя на Арменския комитет в Лондон, в което писмо са били изказани за пръв път известните възгледи на Гладстона върху Македонския въпрос...”

продължава>

 

МИШЕ РАЗВИГОРОВ - РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТ РЕФОРМАТОР

„Скромен до себезаличаване, честен до болезненост, народник без поза и демагогство, непоколебим привърженик на най-здравите и целесъобразни разбирания” - тази характеристика се отнася за Мише Развигоров и е направена от един от неговите съвременници, пожелал да остане анонимен.
Михаил (Мише) Развигоров е една от най-симпатичните фигури в националноосвободителното движение на българите от Македония и Одринско. Въпреки че името му присъства в спомените на дейците на ВМОРО и в историческите изследвания, до днес все още за него няма дори и една кратка биография. На основата на известното ми ще ви разкажа накратко за неговия живот и дейност. Определено искам да подчертая, че това, което ще прочетете, съвсем не е изчерпателно и издирванията за него трябва да продължат и занапред.

продължава>

 

ГЕОРГИ ПОПХРИСТОВ - ЕДИН ОТ НЕЗАСЛУЖЕНО ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ

Името на Георги Попхристов е неотделимо от имената на създателите и ръководителите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Близо четири десетилетия той участва в революционните борби на македонските и тракийските българи. Въпреки че няма историческо изследване, в което да не се говори за революционната му дейност, но едва в спомените си, публикувани още приживе, той изгражда чрез писаното слово собствения си портрет на революционер и просветител.

продължава>