ЕДНА ВАРДАРСКА БАЛАДА

След участието си в Ноемврийското въстание през 1831 г. срещу руското владичество в Полша полският революционер Михаил Чайковски намира политическо убежище в Турция. В Цариград той влиза във връзка с Неофит Бозвели, Георги С. Раковски, д-р Стоян Чомаков и Иларион Макариополски.
През 1861 г. Чайковски предприема обиколка из българските земи. От това пътуване той оставя своите пътни бележки, които отпечатва през следващата година. С руски параход през август той пристига в Солун. Оттук пътят му го отвежда през Енидже Вардар, Воден, Остров, Баница, Битоля, Прилеп и Велес. Задържа се известно време във Велес, оттам продължава за Скопие и след това заминава за Косово. Където минава полският революционер, среща само българи. През 1868 г. в Лайпциг на полски език излиза от печат том първи от неговите писания. Тук отново е отпечатан разказът от пътуването му през Македония.

продължава>

 

СВЕТИ ПЪРВОВЪРХОВНИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ

На 29 юни Светата Църква чества паметта на великите апостоли Петър и Павел, погинали на този ден за тържеството на христовата вяра. Петър, който първоначално се наричал Симон, се родил в едно малко селище, Витсаида, на брега на Галилейското езеро. Негов брат бил Свети Андрей Първозвани, първият, който по указания на Свети Йоан Кръстител тръгнал след Иисус Христос, апостолът проповядвал по Черноморското крайбрежие и Скития. Свети Андрей завел своя брат при Спасителя, казвайки му, че е открил Месията. Иисус го нарекъл „Кифа” (на еврейски) или „Петър” (на гръцки), което ще рече камък. Веднъж се случило така, че Иисус Христос проповядвал от лодката на Петър, той и брат му Андрей били рибари. Учителят наредил на Петър да хвърли мрежата за риба. Тогава Петър изразил съмнение, че ще има улов, тъй като те цяла нощ не били хванали нищо. Въпреки това хвърлил мрежата и имало толкова много риба,че мрежата се раздирала. Петър с помощта на Яков и Йоан напълнили две лодки с риба. При вида на стореното чудо Петър паднал в нозете Христови и искрено и смирено се покаял. От този миг насетне Петър посветил живота си на служение Богу. Случило се веднъж Иисус да попита своите ученици за кого го мислят човеците - едни казали за Йоан Кръстител, други  - за Пророк Илия, трети - за Йеремия... Тогава Симон Петър отговорил: „...Ти си Христос, Синът на живия Бог!”. Тогава Спасителят рекъл: „...Блажен си ти,  Симоне, сине Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата!

продължава>

 

СИМЕОН ЕВТИМОВ - ИЗРАЗИТЕЛ НА МИСЪЛТА ЗА УЧАСТИЕТО, РАЗБИРАНИЯТА, СТАНОВИЩАТА И ДЕЙНОСТТА НА ВМРО

„Смъртта на Евтимов е една национална катастрофа."
Симеон Радев


Тези думи дават, макар и съвсем лаконична, но може би най-точна оценка за значението на Симеон Евтимов в нашия обществен живот през двадесетте и началото на тридесетте години на нашия век. Блестящ журналист, с прекрасен стил, с дълбочина на разсъжденията и сила на аргументацията, прекрасно запознат с миналото и настоящето на националноосвободителното движение на българите в Македония, той става един от най-изтъкнатите негови дейци. Близък съратник на водача на ВМРО Иван Михайлов, с перото си Евтимов блестящо защитава идеите на Организацията.
Роден е в с. Емборе, Кайлярско, на 11 септември 1897 г. Отрано остава сирак. Образование получава благодарение на Емборската българска община, която преценява способностите му и го изпраща като стипендиант в Солунската търговска гимназия. По време на Междусъюзническата война, едва петнадесетгодишен, Симеон Евтимов постъпва като доброволец в българската армия, където остава и през цялата Първа световна война. След края й успява да завърши средното си образование в Свищовската търговска гимназия. Известно време работи като чиновник в една френска книжарница в София и овладява добре френски език.

продължава>

 

EНЬОВДЕН

На 24 юни се почита денят на Свети Йоан Предтеча и Кръстител Господен. Според евангелските писания в дните на управление на Цар Ирод в гр. Хеврон живеел благочестив свещеник Захарий с жена си Елисавета. Те нямали деца и въпреки напредналата си възраст усилено се молили Богу да ги дари със син. Веднъж, когато Захарий бил в храма, ангел господен му се явил и му казал, че Елисавета ще роди син, който ще нарекат с името Йоан. Ангелът предрекъл, че „..той ще бъде велик пред Господа, няма да пие вино и сикер и ще се изпълни с Дух Свети още в утробата на майка си, и мнозина синове израилеви ще обърне към техния Господ, и ще върви пред Него и в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ съвършен!” (Лука 1:5-17).

продължава>

 

МАЛКАТА АНТАНТА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

Разгромена в Първата световна война, България губи значителни територии в Южна Добруджа, Македония, Западните покрайнини и Тракия. Българите, които са преобладаващото население в тези земи, не само не получават предвидените от мирните договори и Устава на Обществото на народите малцинствени права, но и са подложени на жестока денационализация, целяща интегрирането (на Вардарска Македония) или обезбългаряването (на Южна Добруджа и Тракия).
В междувоенния период всички български правителства, попаднали в тежка международна изолация, не са в състояние ефикасно да защитават националните интереси. Политиката на защита на малцинствените права на поробените българи и на мирната ревизия на Ньойския договор среща непреодолими пречки в балкански и международен план и противодействието на всички съседи, обединили се да защитят заграбеното от България в Ньой. Нещо повече, съседите на България взаимно си гарантират изгодното за тях териториално статукво чрез съюзни споразумения. Един от тези следвоенни съюзи на антибългарска основа е Малката Антанта.

продължава>