ВМРО - ИСТИНА И ЛЕГЕНДИ

Името Македония е споменавано многократно в българската книжнина, но то винаги е било редом с това на Мизия и Тракия, които, взети в цялост, дават пълна представа за земите, в които живеят българите.
Македонският въпрос възниква с взетите решения на Берлинския конгрес (юли 1878 г.), като Източна Румелия, Македония, Тракия, Северна Добруджа и Моравско остават извън пределите на Княжество България. До Руско-турската война от 1877-1878 г. съществува само български въпрос, като част от големия Източен въпрос. Нерешеният български въпрос след Берлинския конгрес включва в себе си македонския, тракийския, добруджанския и моравския въпрос. За последния днес почти никъде не се споменава, тъй като той е напълно забравен. Протестите от всички български краища срещу разпокъсването на българските земи и народ изобщо не бяха взети под внимание и български представители не бяха допуснати нито в Сан Стефано, нито в Берлин. Съдбата на българите се е решавала без тяхното участие. Тази традиция Великите сили щяха да продължат и през следващото столетие.

продължава>

 

ТОДОР ЛАЗАРОВ - ОЩЕ ЕДИН ЗАБРАВЕН БЪЛГАРИН ОТ ПАНТЕОНА НА БЕЗСМЪРТНИТЕ

В деня, когато е обявена Балканската война, един български революционер се самоубива, смятайки, че Македония ще бъде вече свободна, и неговата мисия може да се сметне за приключена. Това е Тодор Лазаров, една от най-симпатичните и лъчезарни фигури в националноосвободителното движение на поробените българи от Македония и Одринско. И въпреки това неговото име и до днес остава почти неизвестно за поколенията, а то стои редом с имената на Гоце Делчев, Дамян Груев, д-р Христо Татарчев, Христо Матов, П. К. Яворов, Тодор Александров и Иван Михайлов. Неговата духовна красота е в синхрон и с физическата му, която е впечатлявала и приятели, и врагове. Едни от най-хубавите думи за Тодор Лазаров изрича и Иван Михайлов, когато в спомените си говори за улицата на революционерите в Щип.

продължава>

 

КИРО ГЛИГОРОВ–ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА ЕДИН ХАМЕЛЕОН

Киро Глигоров лично не познавам. Преди години, когато се представи книгата със стенограми от разговори на стария югославски функционер Кръсте Цървенковски с Тодор Живков го видях (Вж. Кр. Црвенковски, На браникот на македонската самобитност. Скопjе, 1998, 209 с.). Тогава през същата 1998 г., по време на наша служебна командировка бяхме поканени да присъстваме на това антибългарско сборище в центъра на Скопие. Отидохме от любопитство. По пътя към залата аз вървях съвсем близо до тогавашния македонски президент. Беше наскоро след като се оправи от атентата. От двете му страни вървяха двама яки и снажни гавази с извадени дълги револвери.

продължава>

 

ПЕРЕ ТОШЕВ - СЪВЕСТТА НА МАКЕДОНИЯ

Силата на документите

Един от най-симпатичните дейци в българското националноосвободително движение след Берлинския конгрес (1878 г.) безспорно е Пере Тошев. Забележителни по дълбочината и точността си са оценките, които дават Симеон Радев и Антон Страшимиров, като характеризират човека и революционера Пере Тошев. А. Страшимиров, който е един от близките му приятели, го определя като „съвестта на Македония”, а няколко години след убийството му С. Радев му отрежда достойно място сред „великите сенки” на тези, които приготвиха и създадоха подвига на 1903 г.” Той го нарича „най-неизвестния между най-големите македонски дейци”, като „у никой от съратниците му вътрешният живот не бе тъй чист, съсредоточен и изобилен с нравствено богатство, като у него”.

продължава>

 

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ КИРИЛИЦАТА - ТЯ Е БЪЛГАРСКА, НЕ СЛАВЯНСКА!

Години наред продължава борбата за международното признание на нашата азбука и срещу опитите на руснаци да изопачат истината.
Кирилицата, като най-трайното и ценно постижение, което България е дала на света, предстои да влезе в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Тъкмо това е най-подходящият момент да се подчертае категорично нейният български характер, настояват водещи български медиевисти и историци. Необходимостта това да стане е продиктувана от факта, че преди всичко в науката отдавна се извършават спекулации и подмяна на характера на Кирило-Методиевия език. Всички славянски народи посягат на делото на светите братя и го приписват за свое.

продължава>