ЛЕГЕНДАРНИЯТ БОРЕЦ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КАПИТАН ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ - ЖЕРТВА НА РУСКО-ТУРСКИТЕ РЕПРЕСИИ

,,Брате българине, не стой със скръстени ръце; ти трябва всякога
да помниш, че най-скъпото нещо - свободата - даром се не дава”

Капитан Георги Мамарчев

Тази година се навършват 225 години от рождението и 165 години от смъртта на големия български патриот капитан Георги Мамарчев (1786-1846). Това е повод да си спомним за живота и делото на този решителен и смел борец за българската свобода. Неговият живот, протекъл в последната четвърт на XVIII и през първата половина на XIX в., е бурен, неспокоен, епичен и най-важното - отдаден изцяло на българската кауза. Гибелта му е трагична, неизбежна и предопределена от неговия сблъсък с имперските амбиции на лъжливата освободителка на българския народ - Русия.

продължава>

 

АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ, Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ И ДНЕШНОТО МАКЕДОНСКО ОГЛУПЯВАНЕ

Казват, че когато Господ искал да прибере някого при себе си, първо му взимал акъла, т.е. оглупявал или се побърквал. А известно е още, че глупакът се радва на лъскавото и шаренкото. Нещо подобно се случва от двете страни на Вардара. На македонската лудост беше посветено и едно дълго предаване по CNN, да не би светът да остане неинформиран какво се случва днес в бившата югославска република Македония. Да не би да мислите, че тази световноизвестна информационна агенция се е отнесла критично към ставащото там?! Нищо подобно!

продължава>

 

ПРЕЗИДЕНТЪТ И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Последната кандидатпрезидентска предизборна кампания не ме удиви, нито изненада. Тя за пореден път илюстрира некомпетентността на участващите в диспута по проблемите на националната сигурност, т.е. там, в тази сфера на обществения живот, където Конституцията на Република България дава на Президента много големи правомощия.

В медиите също много често се изказват мнения за ограничените правомощия на Президента на Република България. Как стоят нещата в сферата на националната сигурност?

Според чл. 92 от Конституцията на Република България: „…Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.”

продължава>

 

ПЕТЪР ЧАУЛЕВ - ЗА ВЪЗХОДА И ПАДЕНИЕТО НА ЕДИН РЕВОЛЮЦИОНЕР


Личността и делото на видния български революционер Петър Чаулев винаги са събуждали интереса както на изследователи, така и на публицисти. В мемоарите на дейците на ВМОРО също е заделено немалко място на неговата дейност както в ранния й период, така и за времето след Първата световна война. Колкото и да са противоречиви оценките на историците за него, убеден съм, че за читателите би било интересно да се запознаят с някои важни моменти от неговата дейност и живот.

продължава>

 

ХРИСТО БАТАНДЖИЕВ - ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ СЪЗДАТЕЛИ НА ВМОРО - ЖЕРТВА НА ГРЪЦКИЯ ВАНДАЛИЗЪМ

Един от най-малко известните създатели и ръководители на Вътрешната македоно-одринска революционна организация е Христо Батанджиев. Сведенията за неговия живот и дейност са изключително оскъдни. Въз основата на запазените спомени и изследвания в редовете по-долу ще припомня най-важните моменти от неговия живот.
Христо Иванов Батанджиев е роден в гр. Гумендже, Ениджевардарско.
Гумендже е нахийски център в Енидже-Вардарска кааза. Ако човек разгърне статистиката на най-добрия познавач на Македония Васил Кънчов ще прочете, че в Гумендже в последното десетилетие на ХІХ век са живеели 3150 българи християни. (Вж. В. Кънчов, Македония. Етнография и статистика. София, 1900.)

продължава>