СРЪБСКИЯТ СЛУГА И НЬОЙСКИ ФАЛШИФИКАТОР РУДОЛФ АРЧИБАЛД РАЙС

27 ноември е една от черните дати в българската история. На този ден преди 92 години в парижкото предградие Ньой - сюр - Сен България е принудена от Великите сили, победителки в Първата световна война,  да подпише мирен договор - диктат, санкционирал втората й национална катастрофа.
Така четиригодишните усилия на България да реши националния си въпрос по военен път през Първата световна война завършват с пълен неуспех. След пробива при Добро поле през септември 1918 г. фронтът в Македония, удържан от българската войска чрез безпримерен героизъм, рухва. Въпреки голямата победа при Дойран над англичани и гърци, правителството в София решава, че страната повече няма сили да воюва, и на 29 септември 1918 г. подписва в Солун примирието. България е окупирана от войските на победителките от Антантата, а армията ни е демобилизирана, като западно от Скопския меридиан около 100 000 души български офицери и войници, които не успяват да се оттеглят навреме, са оставени за заложници.

продължава>

 

НИКОЛА ВАПЦАРОВ И МАКЕДОНСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН КРЪЖОК

Моето поколение беше възпитавано с пролетарската поезия на Христо Смирненски, Никола Вапцаров и Пеньо Пенев. Насочеността на поезията им и българският им произход беше обединяващото и при тримата, независимо от времето, в което бяха живели и творили. Първите двама бяха родом от Македония - Смирненски беше роден в унищожения от гърците през 1913 г. Кукуш, Вапцаров беше роден в Банско, а „поетът с ватенката” - в габровското село Добромирка. Първият умря, покосен от възпятата от него „жълта гостенка”, вторият беше разстрелян от политическите си противници, срещу които беше вдигнал ръка, а третият се самоуби, увеличавайки по такъв начин бройката на българските убити поети и поети-самоубийци (Христо Ботев, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Стамен Панчев, Сергей Румянцев, П.К. Яворов, Николай Ракитин, Димитър Бояджиев и т.н.).

продължава>

 

РЕЗОЛЮЦИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС ОТ ЯНУАРИ 1934 Г. - ВРЪХ В ЛЪЖАТА И МАНИПУЛАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ И СВЕТОВНИЯ КОМУНИЗЪМ И ПОРЕДЕН УДАР СРЕЩУ НАРОДА НИ

Едва ли има някой, интересуващ се от македонския въпрос, който да не знае за резолюцията на Комунистическия интернационал от януари 1934 г., но не всички познават цялостния й текст, тъй като досега тя е публикувана в нелегалните комунистически вестници и в научната литература. Сега повече интересуващи се ще имат възможност да се запознаят не само с пълния й текст, но и с редица важни документи, излезли изпод ръцете на българските комунисти, на които е възложено да я приложат на дело.

продължава>

 

ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ИДЕИТЕ И ДЕЛОТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКО (1893)

Темата за Васил Левски и Македония все още е останала непроучена. Редица автори в миналото отбелязват за негови обиколки в Македония и Тракия. За това пишат книжарят Арсений Костенцев и публицистът Петър Завоев. Знаеше се, че Левски и съратникът му етрополецът Тодор Пейов минават в Кумановско и Кривопаланечко и посещават и Осоговския манастир. Други автори отбелязват, че Левски отива и по на запад в Македония - към Щип и Скопие.

продължава>

 

Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ ЗА НАРОДНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ

В края на 1935 г. умира един от най-големите български историци медиевисти професор Васил Златарски. Той е един от най-сериозните критици, които отхвърлят напълно историческите изследвания и научния метод на д-р Ганчо Ценов. Обратното също е вярно, д-р Г. Ценов пък, от своя страна, посвещава десетилетия от живота си, за да докаже същото за проф. Златарски, като го обвинява не само в неточности, но и в престъпления в историческите си изследвания, като открива и публично оповестява негови плагиатства и подражателства на чужди историци, под влиянието на които е попаднал (Шафарик, Голубински и т.н.).

продължава>