ПЕТЪР ЧАУЛЕВ - ЗА ВЪЗХОДА И ПАДЕНИЕТО НА ЕДИН РЕВОЛЮЦИОНЕР


Личността и делото на видния български революционер Петър Чаулев винаги са събуждали интереса както на изследователи, така и на публицисти. В мемоарите на дейците на ВМОРО също е заделено немалко място на неговата дейност както в ранния й период, така и за времето след Първата световна война. Колкото и да са противоречиви оценките на историците за него, убеден съм, че за читателите би било интересно да се запознаят с някои важни моменти от неговата дейност и живот.

продължава>

 

ХРИСТО БАТАНДЖИЕВ - ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ СЪЗДАТЕЛИ НА ВМОРО - ЖЕРТВА НА ГРЪЦКИЯ ВАНДАЛИЗЪМ

Един от най-малко известните създатели и ръководители на Вътрешната македоно-одринска революционна организация е Христо Батанджиев. Сведенията за неговия живот и дейност са изключително оскъдни. Въз основата на запазените спомени и изследвания в редовете по-долу ще припомня най-важните моменти от неговия живот.
Христо Иванов Батанджиев е роден в гр. Гумендже, Ениджевардарско.
Гумендже е нахийски център в Енидже-Вардарска кааза. Ако човек разгърне статистиката на най-добрия познавач на Македония Васил Кънчов ще прочете, че в Гумендже в последното десетилетие на ХІХ век са живеели 3150 българи християни. (Вж. В. Кънчов, Македония. Етнография и статистика. София, 1900.)

продължава>

 

АНДОН /АНТОН/ ДИМИТРОВ - ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ


Ако отидете в Скопие в новоизградения музей, ще видите скулптурната група на създателите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, които, по думите на създателите му, са борци за македонска самостойност и държавност. Сред тях е и Антон Димитров, една много заслужила за нас, българите, личност, която на болшинството от нашите сънародници е останала почти неизвестна.
В моите кратки бележки ще се спра на живота и дейността на този бележит български революционер, педагог и юрист и ще ви предоставя възможността да се запознаете и с неговите саморъчно написани спомени.

продължава>

 

ПЕТЪР ПОПАРСОВ - ПЪРВИЯТ ИДЕОЛОГ НА ВМОРО

Тази година се навършиха 143 години от рождението и 70 години от смъртта на един от най-видните български революционери, който е един от създателите на ВМОРО и пръв нейн идеолог - Петър Попарсов. Въпреки изпълнения му със служба на народа си живот, днес той е напълно неизвестен за сънародниците ни. Това даде възможност на околовардарските фалшификатори да си присвоят и неговата личност и да я наредят редом до останалите откраднати придобивки от нашата история. Нямам намерение да проследявам подробно целия му живот на революционер и педагог, а само ще се спра на основните периоди от неговия живот и ще ви дам възможност да се запознаете с неговото слово и сами да прецените на кого принадлежи тази бележита личност.
Петър Попарсов е родeн на 21 октомври 1872 г. в с. Богомила, Велешко. Основното си образование завършва в родното си село, а прогимназия - във Велес. След това учи в Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий”.

продължава>

 

„ШУМИ МАРИЦА” - ПЕСЕН, БОЕН МАРШ, ХИМН

Завладяването на България от османските турци в края на ХІV век ликвидира не само държавата и структурите й, но и българската аристокрация и постиженията на културата. Точно в епохата, когато в тогавашните европейски държави се появяват държавните химни, българите вече са под жестоко робство, стягащо като менгеме творческата мисъл и идеи на народа. Вярно, през ХІХ век се появяват песните „Стани, стани, юнак балкански”, „Вятър ечи, Балкан стене” и др., но те нямат стойност, за да се превърнат в химн, нито обстановката на робство позволява това. Те дори не стават масови.

продължава>