ПЕЙО К. ЯВОРОВ КАТО УЧАСТНИК В МАКЕДОНО-ОДРИНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ

Макар мнозина да познават поезията, публицистиката и спомените на Пейо Яворов, посветени на македонските и тракийските българи и дейността му като активен участник в българския културен живот на границите на две столетия, все още има неизвестни и непознати моменти от неговия живот и дейност. Почти две десетилетия от живота си той посвещава на борбата на поробените българи от Македония и Одринско като поет, публицист, журналист, четник, войвода и задграничен представител на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) в София. П. К. Яворов е и близък приятел и съратник на бележитите ни революционери Гоце Делчев, Тодор Александров, Христо Матов, Тодор Лазаров и още редица от водачите на ВМОРО. В българските архиви има още редица непроучени документи за неговия живот и дейност - на поет, драматург, редактор на вестниците на ВМОРО и на сп. „Мисъл” и член на литературния кръг „Мисъл” и революционер. С дейността си П. К. Яворов се нарежда сред духовните и революционните водачи на народа ни и може би руският журналист Вл. Викторов Топоров има право, като нарича първото десетилетие на ХХ век „Времето на Яворов”.

продължава>

 

ТРАКИЙСКИЯТ БЪЛГАРИН ДИМИТЪР КУДОГЛУ

Повод за тази статия стана опитът ми да открия някои данни за тракийския българин Димитър Кудоглу в Интернет. С голямо разочарование открих, че почти е изличен споменът за живота и делото на този изключителен човек - най-големият дарител за българското здравеопазване през ХХ век. Най-често срещаните въпроси са защо неговата фамилия не окончава на –ов или –ев, какво пък е направил толкова или какви са тези българи в Беломорска Тракия? Искам да разкажа неговата история, която е много поучителна и примерът му ни е необходим днес, в началото на новия ХХІ век.

продължава>

 

НЕ ВЕРВАЙТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ

Наближават поредните избори за президент на България и за местни органи на властта. И колкото повече изборите наближават, толкова повече се активизират българските политици и започват да кроят най-различни планове за докопване до властта, която власт да им гарантира максимално изгодно място на държавната трапеза за ново четиригодишно разбойническо  грабене. За тази цел, както си е редно, започнаха масови социологически проучвания, които да посочат  какво най-много му тежи на българския народ, къде най-много го стяга чепикът, какво най-много искат българите да се промени, какво трябва веднага да се направи  и т. н. и т.н. Особеното тук е, че тези научни изследвания и социологически  проучвания се правят не с цел да бъде подобрено положението на българите, не с цел да се подобрят икономическите условия у нас и съвсем не с цел да се повиши жизненият стандарт на българския народ, било чрез повишаване на заплатите или на мизерните му пенсии.

продължава>

 

ЩО Е МАКЕДОНИЗЪМ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА ДНЕС НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

Историческата псевдо теория “македонизъм” е най-гнусната античовешка, антихристиянска, сърбокоминтерновска хиляда процентова лъжа помия, представляваща долнопробна смес от най-просташки извращения и фалшификации на българския език и българската история, сервирана с най-див сръбски варваризъм, комунистически идиотизъм и зверски изстъпления и представяща българите в Македония като етнически македонци.

продължава>

 

МАЛКО СВЕТЛИНА ВЪРХУ ИСТОРИЯТА НА ВМОК И НА ОТНОШЕНИЯТА МУ С ВМОРО

Въпросът за върховистите и централистите открай време вълнува нашата общественост. Тези понятия казани по друг начин - външни и вътрешни, също не дава никакъв отговор на него. С този въпрос е свързан и следващият въпрос - какви са те по националност и какво е това, което ги дели? След като в продължение вече на повече от половин век измамниците около Вардара и попечителите им в Белград изнасилиха фактите и обърнаха всичко надолу с главата, този въпрос все повече се нуждае от смислен и верен отговор, който да се съобрази с изкристализиралата истина в документалното наследство на тези две националноосвободителни организации - Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК) и Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), и на техните ръководители и редови членове.

продължава>