РЕЗОЛЮЦИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС ОТ ЯНУАРИ 1934 Г. - ВРЪХ В ЛЪЖАТА И МАНИПУЛАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ И СВЕТОВНИЯ КОМУНИЗЪМ И ПОРЕДЕН УДАР СРЕЩУ НАРОДА НИ

Едва ли има някой, интересуващ се от македонския въпрос, който да не знае за резолюцията на Комунистическия интернационал от януари 1934 г., но не всички познават цялостния й текст, тъй като досега тя е публикувана в нелегалните комунистически вестници и в научната литература. Сега повече интересуващи се ще имат възможност да се запознаят не само с пълния й текст, но и с редица важни документи, излезли изпод ръцете на българските комунисти, на които е възложено да я приложат на дело.

продължава>

 

ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ИДЕИТЕ И ДЕЛОТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ И ОДРИНСКО (1893)

Темата за Васил Левски и Македония все още е останала непроучена. Редица автори в миналото отбелязват за негови обиколки в Македония и Тракия. За това пишат книжарят Арсений Костенцев и публицистът Петър Завоев. Знаеше се, че Левски и съратникът му етрополецът Тодор Пейов минават в Кумановско и Кривопаланечко и посещават и Осоговския манастир. Други автори отбелязват, че Левски отива и по на запад в Македония - към Щип и Скопие.

продължава>

 

Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ ЗА НАРОДНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ

В края на 1935 г. умира един от най-големите български историци медиевисти професор Васил Златарски. Той е един от най-сериозните критици, които отхвърлят напълно историческите изследвания и научния метод на д-р Ганчо Ценов. Обратното също е вярно, д-р Г. Ценов пък, от своя страна, посвещава десетилетия от живота си, за да докаже същото за проф. Златарски, като го обвинява не само в неточности, но и в престъпления в историческите си изследвания, като открива и публично оповестява негови плагиатства и подражателства на чужди историци, под влиянието на които е попаднал (Шафарик, Голубински и т.н.).

продължава>

 

ЛЕГЕНДАРНИЯТ БОРЕЦ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КАПИТАН ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ - ЖЕРТВА НА РУСКО-ТУРСКИТЕ РЕПРЕСИИ

,,Брате българине, не стой със скръстени ръце; ти трябва всякога
да помниш, че най-скъпото нещо - свободата - даром се не дава”

Капитан Георги Мамарчев

Тази година се навършват 225 години от рождението и 165 години от смъртта на големия български патриот капитан Георги Мамарчев (1786-1846). Това е повод да си спомним за живота и делото на този решителен и смел борец за българската свобода. Неговият живот, протекъл в последната четвърт на XVIII и през първата половина на XIX в., е бурен, неспокоен, епичен и най-важното - отдаден изцяло на българската кауза. Гибелта му е трагична, неизбежна и предопределена от неговия сблъсък с имперските амбиции на лъжливата освободителка на българския народ - Русия.

продължава>

 

АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ, Д-Р ГАНЧО ЦЕНОВ И ДНЕШНОТО МАКЕДОНСКО ОГЛУПЯВАНЕ

Казват, че когато Господ искал да прибере някого при себе си, първо му взимал акъла, т.е. оглупявал или се побърквал. А известно е още, че глупакът се радва на лъскавото и шаренкото. Нещо подобно се случва от двете страни на Вардара. На македонската лудост беше посветено и едно дълго предаване по CNN, да не би светът да остане неинформиран какво се случва днес в бившата югославска република Македония. Да не би да мислите, че тази световноизвестна информационна агенция се е отнесла критично към ставащото там?! Нищо подобно!

продължава>