ИВАН МИХАЙЛОВ ЗА ВРЕДИТЕ, НАНЕСЕНИ НА МАКЕДОНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ И СВЕТОВНИЯ КОМУНИЗЪМ

„Иван Михайлов заема едно от първите места между лидерите антикомунисти, които с максимална енергия са се борили срещу узурпиранията на интернационалния болшевизъм. Той спаси македонското движение от червената инфилтрация, прочиствайки го основно от елементите, които се домогваха да го унищожат.” Като че нищо повече не може да се каже към думите на Б. К. Агопян в неговия доклад пред Аржентинската академия за исторически изследвания.
Още преди да застане начело на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО), Иван Михайлов, като един от най-доверените хора на Тодор Александров, е не само в течение на преговорите с представителите на Българската комунистическа партия (БКП), но и участва в тях през 1923 г. за постигане на договореност да не се вдига Септемврийското въстание в Пиринска Македония. По този повод Т. Александров в декларация на ЦК на ВМРО от 2 август 1924 г. пише: „Комунистическата партия в България чрез своя идеолог по македонските работи Димитър Хаджидимов обяви безмилостна борба срещу македонското освободително движение и срещу ВМРО и нейните водители Тодор Александров и Александър Протогеров, като с това насърчаваше разкола в редовете на организацията.

продължава>

 

ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА АНТИБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ ПО ДЕПОРТИРАНЕТО НА ЕВРЕИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

Свидетелствата на проф. Хана Аренд и Гидеон Аузнер

След избиването и прогонването на останалите живи българи от Егейска Македония през 1913 г. тридесет години по-късно, през 1943 г., гърците постъпиха по същия начин и с живеещите в Солун и из цяла Гърция евреи. Сътрудничеството на гръцките колаборационистки власти с нацистите е не само известно, но и публично осъдено след Втората световна война в редица публикации. Опитите на гръцката страна да прехвърли своите грехове и престъпления на България са удар в празно пространство, тъй като фактите и аргументите не подкрепят произволното боравене с тях. За сега убийствените факти, които изнесохме от спомените на солунския евреин Рафаел Камхи за гръцките и нацистките престъпления спрямо солунското еврейство, не само че не бяха опровергани, но и бяха допълнени и от нови материали, които може да прочетете в сайта „Сите българи заедно”. Изнесеното досега от Рафаел Камхи се потвърждава по най-категоричен начин и по време на процеса срещу Адолф Айхман през 1961 г. в Йерусалим, за което разказват в книгите си и Хана Аренд и Гидеон Аузнер, разполагайки с огромна документация и с показанията както на самия Айхман, така и на свидетелите. Същото се отнася и до злодействата на румънските власти с добруджанските българи, турци и евреи през 1916 г., което след четвърт век ще изпитат на гърба си отново румънските евреи. Румънските злодейства ще впечатлят дори нацистите. Но за това ще прочетете по-долу.

продължава>

 

РУМЪНСКИТЕ ЗВЕРСТВА И ЖЕСТОКОСТИ НАД БЪЛГАРИТЕ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 1916 Г.

По време на следването ми в Софийския университет в края на 60-те и началото на 70-те години един от нашите преподаватели по балканска история, който, явно, че е поназнайвал и румънски език, ни разказа какво му е направило впечатление от румънската опозиционна преса от Първата световна война. На първата страница на голям румънски вестник с големи букви било написано „За какво воюваме ние?” и на долния ред с по-малки букви следвал отговорът: „Ние воюваме, за да крадем!”. Тогава възприехме думите му като злобна шега спрямо северните ни съседи, макар че доста интересни анекдотични случки той разказа и около връщането на Южна Добруджа през 1940 г. След години, когато имах вече възможност да работя с архивите и творчеството на добруджанските дейци Христо Капитанов, Димитър Минчев, Иван Пенаков, Печо Господинов, Петър Габе, на добруджанския герой генерал Иван Колев, на д-р Николай Николаев и Никола Агънски (Капитан Енгезки) и с документалното наследство на великия наш разказвач Йордан Йовков, пред мен се разкри истинският и непознат лик на северните ни съседи, които не са окрали само този народ с който не са граничили.

продължава>

 

ОТБЛЪСКВАНЕТО НА СРЪБСКАТА АГРЕСИЯ В БОСИЛЕГРАДСКО ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1913 Г.

В три от петте войни за национално обединение, които България води, граничният район на Босилеградско Краище става арена на непосредствени бойни действия между българи и сърби.

Най-голяма продължителност имат боевете през лятото на 1913 г. В Босилеградско по време на Междусъюзническата война - от 28 юни до 18 юли1913 г. - се водят 20-дневни жестоки боеве между части от българската и сръбската армия. Те са най-необяснени, както между впрочем и цялата война на „съюзниците разбойници” Сърбия и Гърция срещу България.

продължава>

 

ЦИНИЧНИТЕ ИЗПОВЕДИ НА КОСТУРСКИЯ МИТРОПОЛИТ, БЪЛГАРОМРАЗЕЦА ГЕРМАНОС КАРАВАНГЕЛИС

Едва ли патриотизмът е наш български патент! И другите народи обичат Отечеството си и жертват живота си за него. Така е било и така ще бъде. Примерите от историята на човечеството и на отделните народи го потвърждават. Но това е, когато става дума за борбите за освобождение от чуждо робство, защото, за да участваш в грабежа на чуждото, съвсем не е признак на патриотизъм. Нашият народ е участвал в освободителните движения на нашите съседи сърби, гърци, румънци и турци и никога не се е възползвал да заграби чужди територии. Но интересно е, че в аналите на историята не са записани имена на техни участници в борбите на народа ни. И знаете ли защо? Това не е пропуск на летописците и на историците, а просто защото такава е истината - такива няма. Те активно са участвали не в борбите за освобождение на народа ни, а в избиването или поробването му и заграбването на земите ни, а потурнаците от Скопие стигнаха до още по-голяма перфидност в това занимание - грабят историята ни, литературата ни, фолклора ни, историческото ни наследство.

продължава>