ЕДИН МАЛКОПОЗНАТ ТРУД НА КРЪСТЮ МИСИРКОВ ЗА БЪЛГАРО-СРЪБСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ И ЗА СРЪБСКИТЕ АПЕТИТИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ В МАКЕДОНИЯ И МОРАВСКО

Досега не веднъж сме занимавали нашите читатели с личността и делото на Кръстю Мисирков. Сега ви предлагам да се запознаете с една малко позабравена негова студия „Бележки по южнославянска филология и история (Към въпроса за пограничната линия между българския и сърбо-хърватски езици и народи).“ Тя е печатана в началото на 1907 г. на страниците на един от печатните органи на ВМОРО „Македоно-одрински преглед“, издаван и редактиран от деец на организацията Никола Наумов, автор на Мемоара на ВМОРО от 1904 г. Студията е печатана в пет броя на списанието, но без да бъде завършена, тъй като то прекъсва своето издаване.

продължава>

 

ЕДНА НЕИЗВЕСТНА КРАТКА ИСТОРИЯ НА БОРБАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

Архивът на Симеон Радев продължава да крие още изненади. Сега ще имате възможност да се срещнете с една от тях.

Това е една кратка история на борбата на македонските българи за освобождение. Тя обхваща периода от Руско-турската война (1877-1878) и продължава до края на Първата световна война. Макар и накратко са проследени борбите на нашия народ през този период. Най-голямо място е отделено на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., като авторът го е онагледил с доста прецизни таблици. За него борбата на свободните българи и тези от Македония и Одринско е обща – българска борба за освобождение и обединение. Това той подчертава нееднократно в своето кратко и аргументирано изложение.

продължава>

 

МАЛКОИЗВЕСТНИ СТРАНИЦИ ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОТ П. К. ЯВОРОВ

(115 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА РЕВОЛЮЦИОНЕРА)

На 4 май нашият народ ще отбележи годишнината от героичната смърт на един от своите велики синове. Гоце Делчев (4 февруари 1872, Кукуш – 4 май 1903, Баница, Серско) загива в бой с турския аскер при село Баница, Серско. Няма да приповтарям известните данни за живота и дейноста му, тъй като с тях може да се запознаете по-подробно в сайта «Сите българи заедно». През отминалите 115  години за Гоце е писано многократно от учени, писатели и поети. Неговият образ е пресътворен и в игралното и документалното кино. Публикуван е и огромния му архив в три обемисти тома. Въпреки това ние ще останем негови длъжници.

продължава>

 

110 ГОДИНИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕДВОЕНЕН КОНГРЕС НА ВМОРО - КЮСТЕНДИЛСКИЯТ

Наскоро се навършиха 110 години от провеждането на последния предвоенен Кюстендилски общ конгрес на ВМОРО. През следващия период организацията ще се изправи пред редица съдбоносни, както за нея така и за народа ни предизвикателства. Наскоро след този конгрес ще последват събития, които ще променят както картата на Балканите, така и ще влияят дълготрайно върху бъдещето на македонските, тракийските, добруджанските и западнопокраинските българи.

продължава>

 

110 ГОДИНИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕВАЛСКАТА СРЕЩА (1908)

(АНАЛИЗЪТ НА СИМЕОН РАДЕВ И ДОКУМЕНТАЛНИТЕ СВИДЕТЕЛСТВА)

През юни тази година ще отбележим 110 години от провеждането на Ревалската среща между руския император Николай II и английския крал Едуард VII. На тази среща двамата монарси ще обсъдят редица важни въпроси както от международното положение в Европа, така и в Азия, където и двете държави имат своите интереси. По отношение на разстановката на Силите в Европа е заделено специално място на отношенията с доскорошните съюзници на Русия Австро-Унгария и Германия. Започва новото прегрупиране на Силите, което най-ясно ще се открои както в навечерието, така и през самата Първа световна война.

продължава>