БИОГРАФИЯТА НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОТ АКАДЕМИК ИВАН ДУЙЧЕВ

Наскоро, на 27 юли се навършиха 1102 години от смъртта на великият български просветител Св. Климент Охридски. Въпреки, че нашите читатели познават неговите жития от Дмитрий Хоматиан и Теофилакт Охридски, както и написаното от нашите най-добри историци и изследователи на българската литература и култура, все още има позабравени текстове в които се отдава почит към светеца-просветител. Един такъв позабравен и неиздаван повторно текст, доколкото ми е известно, е написан от акад. Иван Дуйчев. 

продължава>

 

МАКЕДОНИЯ В БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

(ЕДНА МАЛКО ПОЗНАТА КНИГА НА АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ)

Името и творчеството на един от най-големите български историци академик Иван Дуйчев (1907-1986) е познато не само сред нашата общественост и научните среди, но и далеч зад границата на Родината ни. Така също в сайта „Сите българи заедно“ не веднъж е имало оповестени материали както за него, така и от неговото творчество. Досега на български, а и на редица от европейските езици са публикувани голяма част от неговите изследвания по българска, византийска и балканска история, както и по църковна история, библиография и документознание. Това което прави впечатление в неговото творчество е задълбочеността на изследователя при проучването на даден проблем и събитие, но и преди всичко ерудицията му на изследовател и сериозността при боравенето с историческите извори и научна литература

продължава>

 

ПРЕЗ 1920 Г. ВМРО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ИЗЯВЯВА КАТО БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Преди време имахте възможност да се запознаете с важни документи от биографията на Тодор Александров и историята на ВМРО след Първата световна война. Те се отнасяха до недостатъчно известния сред обществеността въпрос около очертаващата се възможност ВМРО през този период в рамките на Сърбо-хърватско-словенското кралство (бъдещата Югославия) да се превърне в легална политическа партия и условията за това. Първите условия за това са признаването на принадлежността към българската народност на населението във Вардарска Македония, възстановяването на българските национални институции в областта, каквито са общинските управления, църква, училища, читалища, използването официално на българския език, като равноправен с останалите езици в кралството, както и възстановяването на българския периодичен печат (вестници, списания и пр.) и разпространение на българските книги.

продължава>

 

ТИРАНСКИТЕ ПРОТОКОЛИ НА ВМРО ЗА БЪЛГАРО-АЛБАНСКОТО РЕВОЛЮЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ 1921 Г.

През пролетта на 1921 г. в София се водят преговори между личните пратеници на Тодор Александров, от страна на ВМРО и на тия на възглавяваното от Мустафа Кемал паша турско революционно правителство. Въпреки, че познанството и близостта на големият турски реформатор и ген. Александър Протогеров датират от времето преди Първата световна война, когато Мустафа Кемал паша е турски военен аташе в българската столица по негово настояване преговорите се водят под прякото наблюдение и ръководство на Тодор Александров.

продължава>

 

140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР САВА МИХАЙЛОВ

Една от най-светлите личности в македоно-одринското революционно движение е гевгелийският войвода Сава Михайлов. През неговия кратък живот той се проявява като педагог из различни краища на Македония, но и като един от най-дейните революционни работници и умел агитатор. С. Михайлов участва в преговорите между ВМОРО и Върховния комитет, където устоява на върховисткия натиск, отстоявайки твърдо позициите на ВМОРО.

Той заедно с Яне Сандански, Христо Чернопеев и Кръстю Асенов е сред ръководителите на една от най-успешните акции на ВМОРО – отвличането на мис Елен Стон. По време на аферата, а и по-късно С. Михайлов се проявява и като човек притежаващ и дипломатически качества. Той е сред най-доверените хора на ръководителя на четите на Вътрешната организация Гоце Делчев, който го изпраща за войвода в родния му Гевгелийски край.

продължава>