ПЕТЪР Н. ДАСКАЛОВ ЗА ВРЕДИТЕ ОТ РУСОФИЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

В навечерието на втората национална катастрофа видният български журналист и вестникар Петър Н. Даскалов пише една от най-разгромяващите си статии за русофилството в България и за вредите, които то нанася на страната и народа ни. Но освен като журналист П. Н. Даскалов се изявява и политическото поприще. По политическите си убеждения П. Н. Даскалов принадлежи към Либералната партия (стамболовисти) и се придържа строго към принципите на парламентарната демокрация. Тези принципи той застъпва в статията си „Неотговорно правителство“ през септември 1918 г., един изключително труден за страната момент.

продължава>

 

СИНЪТ НА ЧЕШКИЯ ХУДОЖНИК ЯН МЪРКВИЧКА ЗАГИВА НА ФРОНТА В МАКЕДОНИЯ ПРЕЗ 1916Г. КАТО БЪЛГАРСКИ ОФИЦЕР

След Освобождението от 1878г. в продължение на няколко десетилетия известни чешки историци, индустриалци, художници, архитекти, музиканти и въобще учени и специалисти в различни области на човешкото познание идват в България и съвсем безкористно започват да помагат за възстановяването на държавата.

Няма област от обществения живот на България след 1878г., в която да не са записани имена на чехи. Тези чехи са били ценени много като специалисти в своите области от българските правителства и са назначавани на важни държавни длъжности съобразно своята професия и опит, дори във войската на Княжество България. Малко известен факт е, че част от чешките музиканти стават капелмайстори във войската и дори създават своя школа.

продължава>

 

СИМЕОН РАДЕВ ЗА СТЕФАН СТАМБОЛОВ

Стефан Стамболов е един от главните герои в творчеството на Симеон Радев. Може би най-незабравими са страниците на Симеон-Радевия шедьовър „Строителите на съвременна България“, в които разказва за политическата му дейност до 1887 г. За съжаление историкът не довършва „Строителите“, след предупреждение от цар Фердинанд. В тяхното продължение С. Радев хронологически трябваше да разкаже за управлението на Стамболов.

На Ст. Стамболов и на неговото управление С. Радев посвещава десетки страници в седемтомните си спомени „Лица и събития от моето време“ както за управлението, така и за допълнителни разкрития от времето от предходния период, както и за убийството и за убийците му. Дори самият С. Радев е заплашен с убийство от физическия убиец на Стамболов Халю. 

продължава>

 

БОРИС ЗОГРАФОВ ЗА НАРОДНОСТНИЯ ПРИНЦИП ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС

По темата за присъствието на българите в Америка е писано, но винаги има какво още да се каже, въпреки сериозните постижения на науката. Може би най-значителни са постиженията на историографията когато става дума за македонските българи, избрали за своя втора родина т.нар. Свободен свят. Сериозни са изследванията и документалните публикации за една от най-българските задгранични организации – Македонската патриотична организация в САЩ и Канада (МПО), за нейния партиен орган вестник „Македонска трибуна“ и за стотиците нейни издания на български и английски език – алманаси, меморандуми, брошури, библиографии и др. публични действия. 

продължава>

 

75 ГОДИНИ ОТ НАРОДНИЯ СЪД

(ЕДИН ДРУГ ПОГЛЕД КЪМ НАРОДНИЯ СЪД)

Сега в дните на тъжната годишнина от провеждането на Народния съд сме залети от поток от истини, полуистини и пълни лъжи, къде поради незнание, а не рядко и от необяснимо закъсняло лакейничене. Тогава преди 75 години от този свят покрай виновните са си отишли омърсени и оклеветени и огромен брой невинни. Техните гробове и днес са неизвестни, а костите им гният някъде из пустошта, в планински долини и водоеми.  

продължава>