ИВАН МИХАЙЛОВ И ТРЕТИЯТ РАЙХ

Иван Михайлов и съпругата му Менча Кърничева напускат окупираната Варшава през февруари 1940 г., съпровождани от тогавашният български търговски съвет­ник във Варшава Крум Цоков. През следващата година семейството на революционера пребивава в Германия и Унгария. Документите и сведенията за това време са оскъдни. Съвсем кратки са мемоарните бележки на Кр. Цоков, които бяха публикувани във в. „Македония”. След обявяването на независимата Хърватска държава през 1941 г. до края на Втората световна война Ив. Михайлов и съпругата му са лични гости на хърватския държавник и политически деец, поглавника на усташите д-р Анте Павелич. Този период е изключително добре документиран, тъй като хърватските и българските архивисти издадоха четири документални тома. (N. Kisic Kolanovic, Prijatelstvo po mjeri ratnog vremena 1941–1945, Zagreb, Hrvatski drzavni arhiv, 2003, s. 331; Poslanstvo NDH u Sofiji. Diplomatski izvjestaji 1941–1945. Priredila N. Kisic Kolanovic, Svezak 1-2, Zagreb, Hrvatski drzavni arhiv, 2003, s. 782-742; България и Независимата хърватска държава (1941–1944). Дипломатически документи. Съст. М. Тодоракова. С., 2004. Вж. и M. Ristovic, Ivan – Vanco Mihailov izmedu nezavisne drzave Hrvatske I Bulgarske (1941–1944), Istorija 20 veka, Br. 1–2, Beograd, 1986, s. 139–153.)
В началото на септември 1944 г. с благословията на Адолф Хитлер Третият райх възлага на Ив. Михайлов да застане начело на независима Македонска държава по подобие на Хърватската, но той след среща със съратниците си в Скопие отказва.

продължава>

 

СТЕФАН СТАМБОЛОВ И МАКЕДОНИЯ

Двама български министър-председатели – Стефан Стамболов и Александър Стамболийски, бяха убити по най-жесток начин от македонци. С какво тези държавници и политици бяха разгневили буйните и трудно управляеми наши сънародници от югозападните български краища? Искам да направя една предварителна декларация, че в понятието „македонци” влагам само точно определен условен смисъл, т.е. българи, родени в Македония. По отношение на Стамболийски този въпрос съм го разглеждал и друг път и може да разгърнете страниците на сайта „Сите българи заедно” и книгата „БЗНС, Ал. Стамболийски и ВМРО” и ще си припомните. Но с какво именно „диктаторът” Стамболов ги беше разгневил, за да се разправят с него по най-жесток начин и това убийство да постави началото на черната българска хроника на убитите министър-председатели?

продължава>

 

ПОП АНГЕЛ ЧОЛАКОВ СТАВА ЖЕРТВА НА ПЪРВОТО ПОЛИТИЧЕСКО УБИЙСТВО В СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ

През 1886 г. цяла България е разтърсена от едно политическо убийство, жертва на която става големият родолюбец свещеник Ангел Чолаков. Но кой е поп Ангел Чолаков и как се е стигнало до убийството на свещеник в свободна България? Документални сведения за детските и по-ранните младежки години на поп Ангел няма. Известен е само фактът, че е единствен син на новаковския първенец и родолюбец Тодю Чолака. Баща му е получил това прозвище, което става фамилно име на целия род, заради отсечените му пръсти на едната ръка в неравна схватка с турците. Човек с буен и непокорен нрав, той е един от помагачите на легендарния хайдутин Ангел войвода. Тайните посещения на хайдутите на Ангел войвода са били улеснени от разположението на къщата на Таню Чолака с двете му воденици. Те са се намирали в самия край на село Новаково. Само едно дере с тясна поляна, на което е било селското гробище с параклиса „Св. Архангел” ги е отделяло от гъстата гора - убежище на хайдутите. В Новаково се е разказвала легендата за облога между Таню Чолака и Ангел войвода: кой от двамата е по-точен стрелец? Върху надгробен паметник поставили свещи, по които двамата стреляли. Облогът завършил без победител, защото с по един изстрел свещите са били съборени и от Таню Чолака, и от легендарния войвода. В такава обстановка е израстнал роденият през 1851 г. Ангел.

продължава>

 

ДУШО ЖЕЛЕВ – ЕДИН ОТ НЕЗАСЛУЖЕНО ЗАБРАВЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ

През 2001 г. заедно с колежката Ива Бурилкова от Централния държавен архив от София и с директорите на Архив на Македония в Скопие и на Историческия музей и галерия в Кавадарци Зоран Тодоровски и Петър Камчевски издадохме два тома със спомени, дневници и документи за революционните борби в Тиквешията. Томовете бяха представени пред местната тиквешка общественост в главния град на Тиквешията Кавадарци от двама македонски професори – проф. Кирил Темков и проф. Гане Тодоровски. Успехът на това съвместно издание в Македония беше невероятен. Никога няма да забравя думите на Гане Тодоровски, който не знам от къде беше набрал смелост и недвусмислено заяви, че след излизането на това издание вече за всички е ясно, че македонците и българите имат не само общи корени, но и обща история. После мастития скопски учен бързо забрави какво е говорил, но пък направи бърза научна кариера и се нареди сред македонските академици-измамници и манипулатори.

продължава>

 

СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

На 21 май вярващите християни почитат император Константин Велики и неговата майка Елена. Тяхната ревност и заслуги към християнската вяра са толкова големи, че църквата ги обявява за светци и равни на първите апостоли. От IX в. насетне е отредено честването им да бъде на 21 май. Свети Константин е роден в гр. Ниш през 274 година. Баща му, Констанций Хлор, бил император на Западната Римска империя и се славил с толерантното си отношение към християните. Когато умрял в Британия, за негов заместник бил определен синът му Константин през 306 година. Константин уравлявал с мъдрост и любов и областите му се славили с мир и благоденствие. В 312 година римляните се обръщат с молба за помощ към Константин да ги избави от тиранина Максенций, който управлявал Рим. Преди голямата битка Константин получава знак от  Бога - на залез слънце императорът и войката му видели звезден, сияещ кръст и надпис „С това ще победиш”.

продължава>