МАЛКАТА АНТАНТА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

Разгромена в Първата световна война, България губи значителни територии в Южна Добруджа, Македония, Западните покрайнини и Тракия. Българите, които са преобладаващото население в тези земи, не само не получават предвидените от мирните договори и Устава на Обществото на народите малцинствени права, но и са подложени на жестока денационализация, целяща интегрирането (на Вардарска Македония) или обезбългаряването (на Южна Добруджа и Тракия).
В междувоенния период всички български правителства, попаднали в тежка международна изолация, не са в състояние ефикасно да защитават националните интереси. Политиката на защита на малцинствените права на поробените българи и на мирната ревизия на Ньойския договор среща непреодолими пречки в балкански и международен план и противодействието на всички съседи, обединили се да защитят заграбеното от България в Ньой. Нещо повече, съседите на България взаимно си гарантират изгодното за тях териториално статукво чрез съюзни споразумения. Един от тези следвоенни съюзи на антибългарска основа е Малката Антанта.

продължава>

 

ЗА НЯКОИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА МИЯЧКАТА ЖЕНСКА НОСИЯ

 

ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ФОНДА НА НАЦИОНАЛНИЯ  ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ)

Сред богатството от българско народно облекло в Националния етнографски музей се откроява колекцията от миячки женски носии. Те са от деветнадесетото столетие от с. Галичник, с. Лазарополе, с. Селце, Дебърско (най-много части от носии и пълни костюми), от гр. Крушево, с. Смилево, Битолско, от някои села от Велешко и Кичевско, населени с мияци.
Мияците като етнографска група от българския народ са слабо изследвани. За тях бегло споменават Ст. Веркович, К. Иречек, В. Григорович, В. Кънчов, Ев. Спространов, Г. Петров, Л. Милетич. В началото на четиридесетте години на XX век излиза „Книга за мияците” на Г. Трайчев. В неговия труд и в изследането на А. Алексиев се намират ценни данни за облеклото на мияците.

продължава>

 

ВЛАДО ЧЕРНОЗЕМСКИ И АТЕНТАТЪТ В МАРСИЛИЯ – 1934 г.

Около името на Владо Черноземски витаят какви ли не слухове и легенди, които и до днес се разпространяват. Много от тях водят началото си от чуждестранната преса и от телеграфните агенции и което е любопитното българските вестници тиражират редица небивалици. Една от тях е че през 1927 г. той предлага на Иван Михайлов да се опаше около кръста с бомби, да влезе в Обществото на народите и да се самовзриви, за да се обърне най-после внимание от световната дипломация на тежкото положение на българите в Македония. Редица историци, повлияни пък от другите легенди за нацистко участие, както и от публично оповестените документи, открити от ЩАЗИ, не само, че търсиха, но и „намериха” нацисткия пръст в подготовката и осъществяването на Марсилския атентат, забравяйки, че интересите на нацистка Германия не бяха свързани нито с убийството на югославския крал Александър Караджорджевич, нито на френския външен министър Луй Барту.

продължава>

 

АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ В МАКЕДОНИЯ

Разловското българско въстание от май 1876 г.

Преди близо 110 години в Кюстендил излиза една малка книжка, посветена на Разловското въстание. Книжката е озаглавена „Тридесет години назад. Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г.”. Нейният автор е участникът във въстанието Коте Попстоянов, син на войводата поп Стоян Разловски.
Много пъти съм си мислил, че след Захари Стоянов, Димитър Страшимиров и Стоян Заимов, като че ли няма какво още да се каже за Априлското въстание. Но като разгърнете и спомените на Коте Попстоянов, пред Вас ще се разгърне епичната битка на народа ни от април 1876 г., като се мине през подготвителния й период, започнал още със Старозагорското въстание от 1875 г. и минал през Гюргевския комитет и Солунския революционен център.

продължава>

 

ВЪЛШЕБСТВОТО НА ЧИПРОВСКИТЕ КИЛИМИ

Векове наред в градчето Чипровци, наричано някога  цветето на България, се тъкат неповторимите по своята хубост чипровски килими. Килимарството е не само занаят, но и съдба на чипровчани. Килимите съпровождат човека от люлката до гроба. Децата израстват с песента на тупицата (уред за набиване на преждата при тъкане). Момиченцата от малки са край стана на своите майки. На 6 – 10-годишна възраст те изтъкават първите си фигурки по килима. Килимите са сватбен дар, който получават младите за новия си дом от свекървата, те са и част от чеиза на невястата, с малки килимчета се дарявят сватбарите. Чипровчанката тъче килими за украса на дома или за да изпроводи с тях мъжете от своя род на гурбет. Килимите са сред даровете в черкви и манастири, за да се измоли Божията благодат за дома и челядта. Изработвайки килими за продан, тя изхранва своето семейство. Килим се поставя и в ковчега на мъртвите, за да ги съпроводи на оня свят.

продължава>