ПО ТРЪНЛИВИЯ ПЪТ НА МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДЕЛО

Българските правителства не изпълниха дълга си във връзка с договора за покровителство на малцинствата, който им даваше възможност за защита на поробените българи.
Даже и ако не би съществувал тоя договор, България трябваше да се застъпва за своите братя.
Българските правителства не си дадоха труд да уредят и една сериозна защита на националната кауза в чужбина; не намериха средства за издаване вестници, поне в три-четири важни центрове в Европа, където се създава общественото мнение.

Безгрижие прояви и българският парламент. Депутатската група от Петричкия окръг непрестанно настояваше да се вписва в отговорите на Тронното слово, че България се интересува за поробените българи и да се напомня за дадените в договора обещания. Освен отделни депутати, никоя партия не подкрепи това искане.
България, общо взето, остана глуха, като да не съществуваше. Не се подаваха срещу тези безчинства и варварства протести пред Великите сили, Обществото на народите и пред света. Македония можеше да бъде денационализирана, унищожена - историята щеше да отбележи пак само гробното мълчание на официална България.
След това пак български правителства продадоха на гърците черковно-училищните имоти, гробищата, самите черкви и училища, които принадлежаха на българския нация в Македония, в ония области, където се прилагаше изселването - за да станат невъзможни или атакуеми всякакви връзки и претенции на нашия народ спрямо земите, засегнати от конвенцията за това „доброволно" изселване.

Иван Михайлов

Това е жестоката и страшна българска действителност, показана изключително точно и с голяма мъка от легендарния водач на ВМРО Иван Михайлов през 1939 г., която действителност не се е променила и до днес. Неграмотни и продажни български правителства почти 90 г. престъпно премълчават и крият геноцида спрямо българския народ, като изобщо не се интересуват от съдбата и правата на българите в Сърбия, Гърция, Македония, Албания, Румъния, Молдова, Украйна и Русия. А е необходимо толкова малко. Както всеки българин всеотдайно обича нашата родина България, така всеотдайно трябва българските правителства да се борят за човешките правдини на всеки българин във всяка държава по света.
Никола Григоров