Д. Крапчев за разпада на Югославия през 1941г.

Статия на големия български журналист, родом от Прилеп Данаил Крапчев във вестник „Зора“ от 20 април 1941 г. Тя е озаглавена „Провалена е държавата…“ Става дума за рухването на кралска Югославия по същото време. Тя е израз на нескритата радост на големия патриот от това важно за македонските българи събитие.Статията е ценна, защото авторът й изброява цяла серия от антибългарски действия „на Югославия до краха й през 1941 г. Това прави статията много актуална и до днес.
Д. Крапчев за разпада на Югославия през 1941г.