Д. Талев за българското Скопие

На 15 април 1941 г. във вестник „Зора“ българският писател от Прилеп Димитър Талев публикува статията си „Скопие“. В нея той много точно определя значението на града Скопие за България и нейната история.
Д.Талев за българското Скопие