Хр.Ботев за руското робство над българите в Бесарабия.

Статия на българския поет-революционер Христо Ботев в неговия вестник „Знаме“ от 4 април 1875 г., в която той разкрива зловещия антибългарски лик на руската имперска политика спрямо българите преселници в Бесарабия през XIX век.
Хр.Ботев за руското робство над българите в Бесарабия.