Христо Ботев срещу панславизма.

В статията си „Югославия", публикувана в своя вестник „Дума на българските емигранти“ на 17 юли 1871 г. Христо Ботев остро критикува теорията на панславизма, насаждана в миналото и до днес от Сърбия и Русия-изконни врагове на българския народ, целящи неговото унищожение.
Христо Ботев срещу панславизма.