Христо Ботев за болестта на българския народ.

Статия на Христо Ботев от 16 март 1875 г. във вестник „Знаме", която поразява и днес със своята актуалност, задълбоченост и исторически изводи.Изпъкват талантът на Христо Ботев като публицист и патриотизмът му.
Христо Ботев за болестта на българския народ.