1885 г. Сръбско-българската война в картини

p { margin-bottom: 0.08in; }

Ход на Сръбско-българската война от 1885 г. във фотографии и картини на художници. Сърбия, подтикната от Австро-Унгария и Русия напада на 2.11.1885 г. България, която току-що се е съединила. Сръбската войска, командвана от самия крал Милан е разгромена от младата Българска армия, командвана само от капитани. Сърбия получава заслужен урок заради вероломното си нападение, а България с победата си защитава Съединението, което става необратим факт за всички велики сили.

 

1885 г. Сръбско-българската война в картини