Пътеводител на град Битоля от 1942 г.

 

Албум-пътеводител на македоноския град Битоля, издаден през 1942 г., когато за последен път той е в пределите на България. Това е стопанско-туристически и исторически „указател“ на града, който съдържа ценни снимки на неговите и на околните села забележителности и редки битолски народни носии. Издаден е в Скопие в 5000 екземпляра по инициативата на кмета на Битоля Илия Ненчев. Според неговите думи „този град трябва да бъде опознат от българите, за да бъде обикнат така както заслужава.“

Пътеводител на град Битоля от 1942 г.