Пътеводител на град Охрид от 1943 г.

 

Албум-пътеводител на град Охрид от 1943 г. Издаден е в София, когато „българският Ерусалим“ за последен път е бил в България.

Пътеводител на град Охрид от 1943 г.