1923 г. Сърбите убиват 23 българи в село Гарван

 

Разказ за трагичната смърт на 28 невинни български селяни, убити от сърбите с картечница край село Гарван в Македония на 2 март 1923 г.

1923 г. Сърбите убиват 23 българи в село Гарван