Сирма войвода

Разказ за прочутата Сирма войвода,която е родом от село Тресонче, Дебърско в Западна Македония
Сирма войвода