1892 г. Смъртта на Александър Карагюлев

Истинската история на песента "Послушайте патриоти".
1892 г. Смъртта на Александър Карагюлев