Георги Раковски разобличава политиката на Сърбия

През 1863г.във вестник "Бъдущност" излиза статия на войводата Г.Раковски,в която той разкрива истинския лик на сърбите. Изцяло разобличава политиката им спрямо българския народ.Според него сърбите вингаи са били "смъртни неприятели български".
Георги Раковски разобличава политиката на Сърбия