Ахрив на предаването от 3 юли 2010 г.

Ахрив на предаването от 3 юли 2010 г.
Ахрив на   предаването от 3 юли 2010 г.