Ахрив на предаването от 7 ноември 2009 г.

Ахрив на предаването от 7 ноември 2010 г.
Ахрив на   предаването от 7 ноември 2009 г.