Ахрив на предаването от 17 юли 2010 г.

Ахрив на предаването от 17 юли 2010 г.
Ахрив на   предаването от 17 юли 2010 г.