Ахрив на предаването от 14 ноември 2010 г.

Ахрив на предаването от 14 ноември 2010 г.

Ахрив на  предаването от 14 ноември 2010 г.