Ахрив на предаването от 27 юни 2010 г.

Ахрив на предаването от 27 юни 2010 г.
Ахрив на предаването от 27 юни 2010 г.