Ахрив на предаването от 31 декември 2009 г.

Ахрив на предаването от 31 декември 2009 г. -  част 1
Ахрив на предаването от 31 декември 2009 г.

Ахрив на предаването от 31 декември 2009 г. -  част 2
Ахрив на предаването от 31 декември 2008 г. -  част 2