Ахрив на предаването от 29 октомври 2009 г

Ахрив на предаването от 29 октомври 2009 г.
Ахрив на предаването от 29 октомври 2009 г.