ЕДНА МАЛКО ПОЗНАТА ИСТОРИЯ НА БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР

Въпреки, че литературата за историята на Бачковския манастир, както и за неговото място в средновековната и възрожденската българска култура е огромна, всяко откритие за него представлява интерес. За историята на манастира са писали най-добрите български, а и редица чуждестранни историци. Запазен е и богатия архив на манастира за най-новия период от историята му. 

продължава>

 

БИОГРАФИЯТА НА ПЕТКО ВОЙВОДА ОТ СТ. Н. ШИШКОВ

Личността и дейността на Петко войвода е достатъчно популярна сред нашата общественост, още повече че за това имат заслуга преди всичко големият наш писател Николай Хайтов, както и многосерийният телевизионен филм, направен отново по негов сценарий. И днес пред неговият паметник във Варна винаги има свежи цветя от потомците. Но дали всичко писано за него е достатъчно известно.

Преди време имахте възможност да се запознаете с малко известната и представляваща библиографска рядкост първа биография на Петко войвода, писана от Христо Попконстантинов. Известният родопски краевед я беше написал след редица срещи и разговори с войводата. Той оповестяваше и важни документи от личния архив на Петко войвода. 

продължава>

 

МЕМОАРЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ В ОТОМАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 1910 Г.

Младотурската революция от 11 юли 1908 г. е преди всичко дело на патриотически настроената част от турската армия и интелигенция, стремяща си да запази целостта на Турската империя. Тогава тя е изправена пред опасността или насилствено да се реформира след Ревелската среща на руския и английския монарси през юни 1908 г., или да се разпадне под ударите на националните революционни организации на българи, арменци, албанци, араби и др.

Поробените българи в Турската империя посрещат с ентусиазъм Младотурската революция. Те приемат с надежда революционните декларации на младотурците, смятайки че обновена Турция ще се изгради на принципите, провъзгласени от Великата френска революция.

продължава>

 

БЪЛГАРСКИЯТ ЕКЗАРХ ЙОСИФ I В НАВЕЧЕРИЕТО НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА ПРОДЪЛЖАВА ДА ОТСТОЯВА ИНТЕРЕСИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ

Не веднъж нашите читатели са имали възможност да се срещнат с родолюбивата дейност на Българския екзарх Йосиф I. Близо четири десетилетия, стоейки начело на Българската екзархия той отстоява пред Високата порта националните права на македонските и тракийските българи.

Като защитник на техните права той ще се застъпи пред младотурското правителство и в навечерието на Балканските войни. Приетите от турския парламент закони за вилаетите и за военната служба отменят правата на българите в империята, с които те са се ползвали до настоящия момент. Тези закони са от предприетата поредица от закони за отнемане на народностните права на нетурските малцинства в империята.

продължава>

 

ВАЖНИ СВИДЕТЕЛСТВА НА ГЕОРГИ БАЛАСЧЕВ ЗА ГРЪЦКИТЕ ОГРАБВАНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАНАСТИРИ

В началото на миналия век видния наш историк и педагог Георги Баласчев прави научна екскурзия до манастира „Свети Врач“ в Родопите. Тук той констатира, че манастира е ограбен от служилите преди в него гръцки монаси. Той констатира, че пазените в манастира ръкописи са откраднати и замъкнати в Гърция от гръцките монаси. Старобългарските надписи са заличени, а върху тях са изписани нови на гръцки език.

продължава>