ПРЕЗ 1914 Г. ГРИГОР ВАСИЛЕВ РАЗКРИВА И ЗАКЛЕЙМЯВА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА

През 1919 г., когато българското общество отново поставя въпроса за виновниците за двете национални катастрофи Григор Василев (24 юни 1883 г., с. Радово, Трънско - 7 ноември 1942 г., София) издава един доста дебел том с парламентарните си речи за времето от 1914 до 1918 г. Те представляват изключително ценен извор не само за неговата дейност като народен представител, но и за ролята на Демократическата партия в Народното събрание през този важен период от нашата история.

 

С особена стойност е една от най-ранните му речи през април 1914 г. като депутат от опозиционната тогава Демократическа партия. Тази реч Гр. Василев произнася пред Парламентарната изпитателна комисия за Балканските войни. Речта на този бележит български парламентарен оратор е базирана не само на богат фактически материал, но и на личните му впечатления от воденето на Балканските войни, в които той е участник, а не страничен наблюдател, както редица от останалите парламентаристи.

продължава>

 

ЛОВЧАНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ АНТИМ РАЗКАЗВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

Един от най-важните въпроси в българската политическа и културна история, както и в църковната история, която не може да се отдели от общата история е въпроса за възникването и разпространението на християнството по българските земи до времето на св. цар Борис – Михаил. Този въпрос възниква доста често след откритията из нашите земи по време извършването на археологическите разкопки вече в продължение на век и половина.

Още повече, че един от най-запазените паметници от онези ранни години, с който се гордеем ние българите, е софийската катедрала „Света София“, в която е проведен през 343-344 г. Вторият вселенски събор - Сердикийският. В София, както и на териториите на които се е простирала през вековете средновековната българска държава могат да се открият както запазени, така и останките на стотици храмове в ранната история на нашите земи. Прави впечатление, че и днес по време на археологическите разкопки много често се установява, че строените църковни храмове през Първата и Втората български държави са базирани върху основите на християнски храмове от ранните векове на появата и разпространението на християнството.

продължава>

 

ИНТЕРВЮ НА ИТАЛИАНСКИЯ ЖУРНАЛИСТ АНТОНИО ПИТАМИЦ С ВОДАЧА НА ВМРО ИВАН МИХАЙЛОВ

Този месец се навършиха 28 години от смъртта на един от най-бележитите български революционери Иван Михайлов (1896-1990). С неговата смърт много от противниците на неговото дело и на българската идея се надяваха, че с тях вече е свършено. Определено може да кажем и да твърдим, че той ни остави огромното си творчество – спомени, книги, брошури и безброй статии, в които отстоява безкомпромисно българската истина. Творчеството му е до голяма степен познато, но все още има и малко познати негови статии, а архивното му наследство почти е непознато, въпреки някои постижения и в тази насока.

Може би най-опасни за враговете на България и на българите са неговите публични изяви. Мястото, където те са помествани са главно македонската революционна преса, като най-големия брой от тях са отпечатани на страниците на вестник „Македонска трибуна“.

продължава>

 

СЪРБОМАНИТЕ ОТНОВО НАДИГАТ ГЛАВА

(ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА КОМИНТЕРНА ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС)

Поводът за този материал е не нещо ново, а да се припомнят някои моменти около приемането на резолюцията на Комунистическия интернационал и налагането на теорията за македонската нация през януари 1934 г. Тази резолюция е не само известна но и вече многократно публикувана и анализирана. Едва ли има някой, занимаващ се сериозно с македонския въпрос да не я познава и да не е наясно с механизмите около нейното създаване и приемане, както и с участниците в нейното изработване, внасяне в Балканския секретариат на Коминтерна. Но за съжаление явно има и такива, които не познават не само документите на Коминтерна, но и сериозните изследвания по темата. Не изключвам, че последните изяви по отношение на съществуването на македонска нация и език са дело и на манипулатори, злосторници или некомпетентни любители на историческото четиво.

продължава>

 

Г. С. РАКОВСКИ ЗА РУСКАТА УБИЙСТВЕНА ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРИТЕ И ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕТО НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В РУСИЯ

Нашите читатели вече познават пълния текст на брошурата на патриарха на българската национална революция Георги С. Раковски „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите“. С нея имахте възможност да се запознаете в сайта „Сите българи заедно“, както и като съставна част от том 1 на книгата ни „Руската убийствена политика за българите. Прозренията на нашите народни водители – от Г. С. Раковски до митрополит Методий Кусевич“, която излезе от печат през 2016 г. под № 31 от библиотечната поредица на библиотека „Сите българи заедно“. През 2017 г. тя беше отпечатана в самостоятелно издание в същата поредица, този път под № 31а. Всичките наши публикации бяха съобразно с публикуването й през 1886 г. от апостола на Априлското въстание и негов летописец Захарий Стоянов, както и от следващото й издание от акад. Михаил Арнаудов през 1922 г.

продължава>