Статии

МЕМОАРЪТ НА ВМОК ОТ 1901 Г. ДО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

1901 година се оказва една от най-съдбоносните за българите в Македония и Одринско. Избухналите афери в организационната територия и Михайляновата в Румъния нанасят сериозни удари, както върху ВМОРО, така и върху ВМОК. Целият Централен комитет на ВМОРО е арестуван, осъден и заточен сред Солунската и Поп-Ставревата афера в Битоля, като начело на организацията ще застане Иван Гарванов след сливането на Благотворителното братство с Революционната организация. А Михайляновата афера довежда до арестуването и съденето на целият Върховен комитет.

продължава>

 

ЗА СПОРА НА Д-Р КРЪСТЮ КРЪСТЕВ С РУСКИЯ ВЕСТНИКАР ВАСИЛИЙ ВОДОВОЗОВ ЗА ХАРАКТЕРА НА МАКЕДОНИЯ И НА НЕЙНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Преди петнадесетина години попаднах на едно изключително важно писмо в архива на д-р Кръстю Кръстев, което включих в книгата си „Кръгът „Мисъл“. Кореспонденция“. За съжаление поради малкия тираж на книгата или поради незаинтересуваност то така си и остана незабелязано. Писмото е недатирано, но според мен е от началото на 1914 г., наскоро след първата национална катастрофа. Д-р Кръстев го пише до приятеля си, писателя Петко Ю. Тодоров, един от великата четворка на Кръга „Мисъл“. Въпреки, че досега науката не се е занимавала с дейността на д-р Кр. Кръстев (1886, Пирот – 1919, София) като защитник на българските национални интереси, тук само ще отбележа няколко важни момента от тази му дейност.

продължава>

 

МАКЕДОНСКИЯТ БЪЛГАРИН ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ ЗА ХРИСТО БОТЕВ

И тази година на 2 юни нашият народ отбеляза деня на гибелта на великият поет и революционер Христо Ботев и на падналите българи за свободата на Родината.

Ако се разровим в неговите биографии, дело на утвърдени наши историци, сред които са проф. Михаил Димитров, проф. Александър Бурмов, проф. Димитър Косев и проф. Иван Унджиев, можем да възстановим почти целия живот на революционера, поета, журналиста и човека Христо Ботев, който така и не доживя до освобождението на народа си, но ако трябва да търсим някаква утеха или предизвикателство, то и ние не успяхме да видим пълното освобождение и обединение на народа си.

продължава>

 

НЯКОЛКО ДОКУМЕНТА ЗА ПЪТЯ НА МАКЕДОНИЯ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Преди 20 години, през 1997 г. в Москва бе издаден на руски език документалния сборник „Македония. Путь к самостоятельности. Документы“. Нямам намерение да се питам защо именно там излезе тази книга, въпреки че повече от едно столетие е известно, че Русия живо се интересува и намесва при разрешаването на Македонския въпрос, и то винаги в ущърб на българите.

продължава>

 

ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ЗА ВЪРХОВНИЯ МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ КОМИТЕТ (1895 - 1905 Г.)

През 2002 г. публикувах книгата си „Княжество България и македонският въпрос. Т. I. Върховен Македоно-Одрински Комитет (1895 - 1905 г.) (Протоколи от конгресите)“, 400 с. Тя отдавна е изчерпана и днес е библиографска рядкост. Подготвил съм и материалите за втория том, но така и не се намериха нито средства, нито издателство, което да го отпечата. В първия том са включени всички запазени отчетни доклади и протоколи от десетте конгреса на Върховния комитет, а така също и запазените протоколи от заседанията на комитета между отделните конгреси и протоколите от районните конгреси на Върховния комитет от 1905 г., както и протоколите на Офицерското братство и Одринското дружество "Странджа", влизащи също в структурите на Македоно-одринската организация в Княжество България.

продължава>

 
Още статии...