Статии

ЕДИН ДОСТОЕН ОТГОВОР НА ИВАН МИХАЙЛОВ НА СКОПСКИТЕ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1970 Г.

Многократно нашите читатели са имали възможност да се срещнат с безкомпромисното мнение на водача на ВМРО Иван Михайлов към скопските претенции към България и към техните фалшификации на българската история.

На тези му изяви най-често използвана трибуна беше печатния орган на Македонските политически организации в САЩ и Канада вестник „Македонска трибуна“. Иван Михайлов беше един от създателите на вестника на българската емиграция в Новия свят, който в продължение на десетилетия отстояваше българския характер на целокупна Македония, както и българската националност и език на нейното население. Иван Михайлов и в. „Македонска трибуна“ не отминаваха без внимание и без отговор скопските фалшификации и претенции към общото Отечество – България.

продължава>

 

БЪЛГАРСКАТА ЛЕГЕНДА ЗА ЖИВОТА НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

(АНАЛИЗИТЕ НА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР МИЛЕВ)

Научната дейност и творчеството на видния наш езиковед, лексикограф и преводач проф. Александър Милев (16 септември 1904, Годеч – 16 април 1980, София) е позната. Стотици са днес неговите ученици и последователи.

Той е и един от преводачите и анализаторите на житията на св. св. Кирил и Методий и на св. Климент Охридски.

През 1954 г. проф. Милев предлага нов прочит на пространното житие на св. Климент Охридски на страниците на печатния орган на Българската православна църква в. „Църковен вестник“. Той припомня за читателите, че това житие на българския просветител е сътворено от Охридският архиепископ гъркът Теофилакт Охридски по каноните на източноправославната църква на житията на светците. Проф. Ал. Милев отбелязва също така, че това житие е известно в науката и като „българската легенда“ и до голяма степен авторът му го съставя и въз основа на домашни, неизвестни днес, български свидетелства. За съжаление и ученият подчертава, че изложените факти от Теофилакт Охридски все още не са намерили потвърждение и от други извори.

продължава>

 

ПРЕЗ 1920 Г. ВМРО ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ИЗЯВЯВА КАТО БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Наскоро имахте възможност да се запознаете с два изключително важни документа за историята на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) след войните, както и за биографията на Тодор Александров. Това са протоколът за възстановяването дейността на ВМРО на 11 юни 1920 г. и изработената от Т. Александров директива за нейната бъдеща дейност и утвърдена на заседание на Централния й комитет.

Тъй като ВМРО не е легална организация в Югославия и няма възможност да излъчи свои кандидати за Учредително народно събрание (Конституанта), повежда агитация в полза на Сръбската комунистическа партия, единствената политическа сила, която все още признава българската националност в Македония и настоява да й се дадат малцинствени права – да се запазят българските училища, църкви и останалите културни и просветни институции. По такъв начин с намесата на ВМРО, която макар и чужда на комунистическите идеи, в изборите от 58 избрани комунисти за цяла Югославия 16 са от Македония. Както ще се убедят читателите ВМРО в лицето на Т. Александров само дни след приемането на директивата за бъдещата дейност на ВМРО е приложена на практика. 

продължава>

 

БИОГРАФИЯТА НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОТ АКАДЕМИК ИВАН ДУЙЧЕВ

Наскоро, на 27 юли се навършиха 1102 години от смъртта на великият български просветител Св. Климент Охридски. Въпреки, че нашите читатели познават неговите жития от Дмитрий Хоматиан и Теофилакт Охридски, както и написаното от нашите най-добри историци и изследователи на българската литература и култура, все още има позабравени текстове в които се отдава почит към светеца-просветител. Един такъв позабравен и неиздаван повторно текст, доколкото ми е известно, е написан от акад. Иван Дуйчев. 

продължава>

 

МАКЕДОНИЯ В БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

(ЕДНА МАЛКО ПОЗНАТА КНИГА НА АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ)

Името и творчеството на един от най-големите български историци академик Иван Дуйчев (1907-1986) е познато не само сред нашата общественост и научните среди, но и далеч зад границата на Родината ни. Така също в сайта „Сите българи заедно“ не веднъж е имало оповестени материали както за него, така и от неговото творчество. Досега на български, а и на редица от европейските езици са публикувани голяма част от неговите изследвания по българска, византийска и балканска история, както и по църковна история, библиография и документознание. Това което прави впечатление в неговото творчество е задълбочеността на изследователя при проучването на даден проблем и събитие, но и преди всичко ерудицията му на изследовател и сериозността при боравенето с историческите извори и научна литература

продължава>

 
Още статии...