Статии

ЕДИН МАЛКО ПОЗНАТ МЕМОАР НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ДО ВЕНЕЦИАНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ 1922 Г.

В продължение на четири десетилетия от своето съществуване Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО), преименувала се след 1918 г. на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) утвърждава практиката да се обръща към българското правителство, към Великите сили и международни конгреси и конференции с мемоари и изложения. Те макар и да не оказват сериозен ефект за разрешаването на Македонския въпрос все пак информират световната общественост за борбите, целите и задачите на тази българска революционна организация. Същевременно в тях по най-добрия начин се излагат и страданията на нашите сънародници, сменили турския поробител с нови поробители - сръбски и гръцки.

продължава>

 

ЙОРДАН ГЮРКОВ В СПОМЕНИТЕ НА ДИМИТЪР ТАЛЕВ

На 8 февруари се навършиха 87 години от убийството на една от най-видните личности във ВМРО - Йордан Гюрков. Убийството е извършено от терористи на сдушилите се бивши протогеровисти с дейци на ВМРО (обединена). Й. Гюрков е един от най-приближените и доверени хора на Иван Михайлов. Същевременно той е роден в града на революционерите Щип, откъдето произхождат Тодор Александров, Иван Михайлов, проф. Любомир Милетич, проф. Александър Балабанов, Владислав Ковачев и мн.др.
Йордан Гюрков роден на 13 октомври 1891 г. Първоначално учи в родния Щип, където последователно учителстват Даме Груев, Гоце Делчев и Тодор Александров, а през 1910 г. завършва Скопското българско педагогическо училище. По това време за втори път директор на училището е идеологът на ВМОРО Христо Матов. След дипломирането си Гюрков получава назначение за учител в него, където учителства до започването на Балканската война през 1912 г.

продължава>

 

ПРОФ. НИКОЛА МИЛЕВ ЗА МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

На 13 февруари т.г. се навършват 93 години от убийството на проф. Никола Милев (8 май 1881, с. Мокрени, Костурско – 13 февруари 1925, София). Той е един от най-бележитите български учени, както и публициста с най-изтънчения стил. Ако изследванията на голяма част от нашите учени са остарели поради своята методология и откритието на нови документални извори, то творчеството на проф. Н. Милев и до ден днешен не само, че е непокътнато от дистанцията на времето и развитието на науката, но и продължава да бъде пример, за всеки който се занимава с научно дирене.

продължава>

 

НОВИ НЕИЗВЕСТНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА РЕВОЛЮЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

Преди 66 години на 5 януари 1952 г., далеч от родината в италианския град Торино умира д-р Христо Татарчев, един от създателите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и първият председател на Организацията. Същевременно той е един от най-видните дейци на националноосвободителното движение на останалите под турско робство българи след Берлинския конгрес от 1878 г. и в продължение на три десетилетия той е сред ръководителите на революционните борби на българите от Македония и Одринско, както и участник във войните за национално освобождение и обединение.

продължава>

 

НЕИЗВЕСТНИ ДОКУМЕНТАЛНИ СТРАНИЦИ ЗА ХРИСТО МАТОВ

Тия дни на 10 февруари се навършиха 96 години от смъртта от един от най-видните български революционери след Берлинския конгрес Христо Матов (10 март 1872, Струга – 10 февруари 1922, София). За него са публикувани биографии, документални сборници, както и основната част от неговите изследвания по въпросите за българския език, за нашия фолклор, както и за революционните борби на македонските и тракийските българи. Матов е и автор на три стихотворения, които още по негово време започват да се пеят и като народни песни. Той сам в своите кратки спомени-бележки отбелязва, че три пъти е бил хвърлен в затвор и от трите пъти е написал по едно стихотворение.

продължава>

 
Още статии...