Иван Михайлов: Като съм българин не съм ли македонец?

Статия на Иван Михайлов в „Македонска трибуна" от 28 януари 1971 г.
"... Ако те запитат какъв си /по народност/, ще отговориш, че си българин.Ако си запитан откъде си - отговаряш, че си от Македония. Но може в тоя случай да кажеш, че си "македонски българин", или "българин от Македония". С такъв отговор веднага си изяснил коя е народността ти и коя по-точно е родната ти страна. Подобен изчерпателен отговор е особено нужен за пред чужденците. Не е нужно, няма никаква причина да премълчаваш, че си от Македония. С това не се услужва на твоята българска народност. Напротив, принася й се услуга когато чужденците узнават, че в Македония живеят българи. Титовите комунисти с всички средства се мъчат да изкоренят българското име в заграбените македонски околии, като го заместват с названията македонец и македонка.
Но в нашите противомерки трябва да бъдем тактични и много проницателни. Налага ни се много труд, за да изясняваме, че има разлика между географско и национално име. Но е почти излишен труд да забраняваме названието македонец. Вместо него най-подходящо е, както вече казах, да се казва "македонски българин". ...ВМРО е създадена от българи...борбата е водена именно от тях на първо място... На младия човек, който ми отправи писмото, препоръчвам най-спокойно да казва, че е македонски българин.“
Иван Михайлов: Като съм българин не съм ли македонец?