Владимир Сис-чехът, който обичаше много България

 

Владимир Сис е чешки журналист и кореспондент в София през войните. В България живее от 1912 до 1919 г. Проучва миналото на Македония и доказва с научни аргументи и с чужди документи българската й принадлежност. Автор е на много акции, с които защитава българската кауза по света. През 1913 г. разобличава антибългарската политика на съседите ни. Печели обичта на българския народ и кръвната омраза на сърби и гърци, които организират три атентата срещу него. Вл. Сис оцелява, но е осъден от комунистическата власт в своята родина и е убит през 1957 г. Днес е изцяло реабилитиран, но делото му в България е непознато.

Владимир Сис-чехът, който обичаше много България