1913 г. Кр. Мисирков се бори Скопие да се даде на България

 

Малко известен епизод от живота на Кръстьо Мисирков. Обявеният днес за „пръв македонец“ се оказва български патриот, който на 13.05.1913 г., г.месец преди началото на Междусъюзническата война пише важно писмо до българския пълномощен министър в Русия проф. Стефан Бобчев. В него Кр. Мисирков критикува българската дипломация за отстъпките й пред Сърбия и настоява т. Нар. „спорна зона“ по договора със Сърбия, г.която е окупирана през 1912 г. от сръбските войски с градовете Скопие, Куманово, Тетово и Дебър да се даде на България, защото населението й е българско.

Мисирков се бори Скопие да се даде на България