Скопските българи в борба за своя църква 1828-1890 г.

 

Разказ за борбите на българите от Скопската епархия за независима църква.

Скопските българи в борба за своя църква 1828-1890 г.