Статии

СИМЕОН РАДЕВ ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Макар и вече от две години да е на книжния пазар книгата на Симеон Радев „Строителите на съвременна България. Кн. I – Произходът на съвременна България“ навярно все още има наши сънародници, които да не я познават, въпреки сериозния й тираж. В нея видният наш историк, дипломат и публицист публикува своите проучвания и разсъждения за приемствеността на идеите на нашите възрожденски революционери от техните последователи във вече свободна България и от нашите сънародници от останалите отново в рамките на Турция Македония и Тракия. Едни от най-интересните текстове в нея са за Апостола на българската свобода.

продължава>

 

ВЕСТНИК „МАКЕДОНСКА ТРИБУНА“ ЗА НИКОЛА ВАПЦАРОВ И ЗА ИЗЧЕЗНАЛОТО ПИСМО НА ИВАН МИХАЙЛОВ ДО НЕГО

Вестник „Македонска трибуна“, орган на МПО, е една огромна съкровищница, съхранила автентични свидетелства за живота, бита и революционните борби на българите от Македония. Във вестника може да срещнете материали за почти всички видни български поети, писатели, журналисти, военни, фолклорни дейци. С голяма стойност е критичната статия на автор, който се е подписал като „Ян“ „Нова книга с фалшификации в България“. Възможно е, макар че не е потвърдено, зад това име да се крие Иван Михайлов, който в кореспонденция е използвал и името „Янко“. Тя е по повод на излязлата през 1972 г. книга със спомени и документи на съпругата на Никола Вапцаров Бойка Вапцарова. 

продължава>

 

ЗА СИМЕОН-РАДЕВИТЕ „СТРОИТЕЛИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ“

(БЕГЪЛ ПРЕГЛЕД)

Четири са книгите, които трябва да се прочетат и без които всеки културен българин не би трябвало да се нарича културен. Още повече, че те формират и утвърждават националното ни самочувствие и гордост, че сме българи. Това е „Под игото“ на Иван Вазов, „Записки по българските въстания“ на Захарий Стоянов, Найден-Геровия „Речник на българския език“ и „Строители на съвременна България“ на Симеон Радев.

Когато тридесетгодишният Симеон Радев публикува своите „Строители“, поутихналите страсти от времето до 1887 г. отново се събуждат и се развихрят с пълна сила. Бивши революционери, църковни и просветни дейци, а преди всичко политици и държавници в описаните събития грабват перото и започват да пишат своите спомени. За четвърт век излизат от печат значително число дневници и спомени, които както обогатяват нашата литература и история, така и допълват Симеон-Радевия шедьовър.

продължава>

 

ЕДИН МАЛКО ПОЗНАТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

(ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СИМЕОН РАДЕВ)

По Българската национална телевизия отново върви една инициатива, свързана с юбилейната годишнина на Апостола на българската свобода – Васил Левски. Сигурен съм, че покрай досега известното и откритото, ще се направят и редица „сензационни“ открития, каквито скоро имахме възможност да наблюдаваме и във връзка с годишнината на Христо Ботев.

С пълна пара вървят и опитите за дискредитирането не само на редица наши национални герои, но и на един от първите им биографи Захарий Стоянов. Дори едно професорче от екрана на БНТ го нарече „лъжливото и крадливото овчарче“, което беше пък допълнено от друг професор, че З. Стоянов бил писал биографията на Левски в един етап когато той бил силно настроен срещу Русия.

продължава>

 

ВАСИЛ АПРИЛОВ ЗА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ

През тази година когато нашият народ ще отбележи 170 годишнината от смъртта на един от своите най-бележити синове - Васил Априлов (21 юли 1789, Габрово – 2 октомври 1947, Галац) за пореден път се разгоря спорът за произходът и разпространението на нашата азбука. Отново се оказа, че политици с мръсни помисли и ръце започнаха да се бъркат в областта на науката и това, за което науката от столетия се е произнесла послужи на тези политици, изживяващи се като езиковеди, за да налагат поредните лъжи и измислици. 

продължава>

 
Още статии...