Статии

МАКЕДОНСКИЯТ БЪЛГАРИН ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ ЗА ХРИСТО БОТЕВ

И тази година на 2 юни нашият народ отбеляза деня на гибелта на великият поет и революционер Христо Ботев и на падналите българи за свободата на Родината.

Ако се разровим в неговите биографии, дело на утвърдени наши историци, сред които са проф. Михаил Димитров, проф. Александър Бурмов, проф. Димитър Косев и проф. Иван Унджиев, можем да възстановим почти целия живот на революционера, поета, журналиста и човека Христо Ботев, който така и не доживя до освобождението на народа си, но ако трябва да търсим някаква утеха или предизвикателство, то и ние не успяхме да видим пълното освобождение и обединение на народа си.

продължава>

 

НЯКОЛКО ДОКУМЕНТА ЗА ПЪТЯ НА МАКЕДОНИЯ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНОСТ

Преди 20 години, през 1997 г. в Москва бе издаден на руски език документалния сборник „Македония. Путь к самостоятельности. Документы“. Нямам намерение да се питам защо именно там излезе тази книга, въпреки че повече от едно столетие е известно, че Русия живо се интересува и намесва при разрешаването на Македонския въпрос, и то винаги в ущърб на българите.

продължава>

 

ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ЗА ВЪРХОВНИЯ МАКЕДОНО-ОДРИНСКИ КОМИТЕТ (1895 - 1905 Г.)

През 2002 г. публикувах книгата си „Княжество България и македонският въпрос. Т. I. Върховен Македоно-Одрински Комитет (1895 - 1905 г.) (Протоколи от конгресите)“, 400 с. Тя отдавна е изчерпана и днес е библиографска рядкост. Подготвил съм и материалите за втория том, но така и не се намериха нито средства, нито издателство, което да го отпечата. В първия том са включени всички запазени отчетни доклади и протоколи от десетте конгреса на Върховния комитет, а така също и запазените протоколи от заседанията на комитета между отделните конгреси и протоколите от районните конгреси на Върховния комитет от 1905 г., както и протоколите на Офицерското братство и Одринското дружество "Странджа", влизащи също в структурите на Македоно-одринската организация в Княжество България.

продължава>

 

1050 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА РУСКО-БЪЛГАРСКА ВОЙНА

Може би много от нашите сънародници се питат защо почти нищо не е останало от културното наследство на Първата и Втората български държави и от несметните богатства на българските царе, описани от Йоан Екзарх. Отговорът е известен – защото те са ограбени от поробителите руси, византийци и турци, а недоограбеното през XX век беше плячкосано от сърби, гърци и румънци. Преди няколко десетилетия проф. Кую Куев тръгна по следите на изчезналите и загубени български ръкописи из тогавашните руски земи и откри хиляди от тях в съветските архиви, библиотеки и музеи. (Вж. Куйо М. Куев, Съдбата на старобългарските ръкописи през векове. София, Наука и изкуство, 1979.)

продължава>

 

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС В ТВОРЧЕСТВОТО НА СИМЕОН РАДЕВ

Ако се изследва творчеството на Симеон Радев веднага се набива на очи, че в него освен придържането към историческите факти, той винаги стои на стабилни национални позиции. На тези принципи е изградено цялостното му творчество - това му на публицист и това му на историк-изследовател. В него той остава незасегнат от пробиващата си със руска и сръбска настойчивост македонистка антибългарска теория, въпреки че в Скопие и него се опитаха да си присвоят околовардарските фалшификатори и манипулатори.

продължава>

 
Още статии...